Redaktionsbrev nr 6. 2011

Danderyd Maj 2011.

Sommeren begynder at nærme sig og det virker som om de fleste arbejder hurtigt med at færdig-gøre  projekter inden sommerferien sætter tempoet ned. Intet ondt om det, det har vi alle længtes efter, men inden sommerferien skal vi udgive nr. 6. af Elektronik i Norden. Vær opmærksom på,
nu gælder det om at bidrage med idéer til artikler eller bestille annoncer for at nå vigtige kunder
og måske opnå markedsandele nu når konjukturen har positive fortegn.

I Elektronik i Norden nr. 6. fortæller vi om de seneste teknikudviklinger indenfor effekthalvledere.
I energieffektivitetens og energibesparelsens tegn vil der blive flere og flere applikationer. Vi lægger specielt fokus på kiselkarbid der er gået fra fremtidsteknologi til realistiske komponenter. Jeg tager mig af emnet effekthalvledere, så kontakt mig gerne på gunnar@elinor.se eller ring +46 8 622 55 11.

I EiN nr. 6. har vi også et tema om militærelektronik og elektronik for hårde miljøer. I dag handler det naturligvis meget om at bygge systemer med ”computerkomponenter fra hylden” COTS”, men også om specialudviklede konstruktioner. Vedr. emnet, kontakt Göte Fagerfjäll. Han træffes på gote@elinor.se eller tlf.+ 46 8 715 71 19.

 
Med venlig hilsen

Gunnar Lilliesköld  gunnar@elinor.se
Chefredaktør/ansvarlig udgiver.

PS. Glem ikke at tale annoncer med vores danske agent: Firma ”salgskonsulenterne”
Tlf. 56 87 06 90. Email: salgskon@post10.tele.dk

Når nr. 6. af Elektronik i Norden er afviklet, er vores danske agent til disposition hele sommeren. Nr. 6. er sidste chance for at blive synlig i sommerperioden. Vi ved at mange virksomheder stopper produktionen i sommerferien, men måske er der flere der vælger
at sætte tempoet lidt ned.
Trafikken på hjemmesiden plejer ikke at gå ned i sommerperioden, så annoncering her kan være med til holde salget i gang.  
Vores ugentlige nyhedsbrev holder sommerpause og er tilbage i begyndelsen af august.

Hvis du tænker på hvorledes du kan være synlig frem til efteråret, så har vi meget at tilbyde,
glem ikke, at du med en annonce i Elektronik i Norden når ud til mere end 25.000 professio-nelle modtagere, eller på hjemmesiden ud til næsten 6000 forskellige månedslæsere der gør over 24.000 besøg eller nyhedsbrevet der i dag har mere end 12.300 modtagere.

Vi ser frem til din forespørgsel.

Fakta:
EiN nr. 06. udkommer den 17.06. Deadline den 30.05.

Comments are closed.