Enea förstärker på sex teknikområden

För att förstärka och lyfta fram den svenska konsultdelen har Enea organiserat denna verksamhet under namnet Enea Experts vilken sysselsätter 250 konsulter baserade i Stockholm, Linköping och Öresund.

Enea har redan tidigare en stark position inom områden som Android, test och M2M (Machine-to-machine). För att ytterligare lyfta fram Eneas kunnande har man bildat sex experthubbar:
* Android expert hub
* Mobile app expert hub
* Agile test expert hub
* Embedded Linux expert hub
* M2M expert hub
* Software Quality expert hub
Varje experthub erbjuder samlad expertis och seniora konsulter inom sina respektive områden.  Dessutom arrangeras seminarier och kurser samt förs diskussioner om teknik och nyheter i form av bloggar. Experthubbarna kommer successivt att utökas till än mer omfattande webportaler där samlad information från branschen kommer att presenteras i kombination med möjligheten uttrycka sin åsikt i bloggkommentarer och diskussionsforum.
Enea har två affärsområden: ett som erbjuder konsulttjänster och ett som erbjuder mjukvara.
– Det är inte alltid är så välkänt som vi skulle önska. Att lyfta fram och profilera vår svenska konsultverksamhet under ett eget namn är ett sätt att ge denna del av verksamheten mer kraft att marknadsföra sina expertkunskaper och sin långa erfarenhet inom en rad teknikområden som är på frammarsch, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för Enea.

 

Comments are closed.