Redaktionsbrev nr. 2 2010

Danderyd januar 2010..

Temperaturen på elektronikmarkedet vokser stadigt, men udenfor sner det og det er koldt. Det kan Elektronik i Norden desværre ikke gøre noget ved..

2010 er et indholdsrigt år. Messerrne står i kø med Mobile World Congres, Embedded World og Date.Herefter er det tid for S.E.E., Scanadinavian Electronics Events, der bliver en samling først fremmest for den svenske elektronikindustri. Og i november tager Electronica temperaturen på den globale elektronikindustri. Men der er et stykke tid endnu og et antal udgaver af Elektronik i Norden.

Elektronik i Norden nr. 2 har to hovedtemaer, opto/displayer/kommunikation og konstruktion/EDA. I optoelektroniktemaet ser vi på aktuel forskning indenfor området, gør et historisk tilbageblik og ser på optoelektronikens muligheder, ikke kun for kommunikation men også for andre ydelser, f.eks displayer. Hvis du har noget af interesse for vores læsere, diskuter det gerne med Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller send en mail på gunnar@elinor.se EDA-temaet strækker sig over et ganske stort område. Vi ser på store ASIC-konstruktioner, med fokus på ASIC-emulering, hvor man kan få store digitale komponenter i høje hastigheder. Men vi ser også på analoge værktøj i lavprissegmenter og FPGA-værltøjer.Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vil bidrage med egne artikler eller diskutere emnet.

I Elektronik i Norden nr. 3.Koncentrerer vi os på mikroprocessorer og måleteknik. På mikroprossorsiden fortsætter det om hvem der tilbyde den bedste ydelse til den laveste energiforbrug. Det nye er at mikroprocessorer nu skal tilpasse sine energiforbrug afhængig af softwaren. Vi fortsætter også at undersøge hvad der sker på multicore-siden og ikke mindst koplingen mellem mikroprocessor/grafikprocessor, Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se Meget indenfor måleteknik sker i programvare, for at styre instrument eller måledatakort. Instrumenters interne programvare har også givet nye målemuligheder, f.eks for at måle flere parametre samtidigt. Gunnar Lilliesköld tager sig af emnet måleteknik. Kontakt ham på +46 8 622 55 11 eller på gunnar@elinor.se

I år ekspanderer vi vores faste temasektioner. Gunnar Lilliesköld har i hvert nummer en sektion om radioteknik. Du træffer ham på tlf. +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se. Jeg udvider softwaretemaet til at omfatte hele embeddedområdet.

Vi har også artikler om software- og/eller hardware i i hvert nummer. Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se. Og Jan Zettergren fortsætter sin Linux-spalte. Kontakt ham på jan@elinor.se

I Elektronik i Norden nr. 2. publicerer vi konsulentoversigten og i Elektronik i Norden nr. 3. er måleinstrumentoversigten. Kontakt Anette Hammerström på +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se hvis du ikke har modtaget at opdateret informationen.

 

Med venlig hilsen
Göte Fagerfjäll

Ved annoncering fra Sverige, Norge eller Finland, kontakt Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12) eller Kim Edenbro (+46 8511766 55). For øvrige internationale kontakter, kontakt Tommy Jägermo.

Utgåva  Materialdag  Utgivningsdag
EiN nr 2   8/2  26/2
EiN nr 3  8/3  26/3

Comments are closed.