Redaktionsbrev nr 12 og 13

Danderyd september 2009

Efter et katastrofalt forår og en usikker sommer ser det ud som om økonomien er på vej opad. Det gælder ikke mindst elektronikindustrien, der er en del signaler (læs f.eks. David Manners analyse i nr. 11 af Elektronik i Norden). den peger på en brat opgang.
Vi fortsætter endnu med at slå sammen udgaverne året ud. Det indebærer at også nr. 12/13. vil indeholde fire temasektioner samt det stående softwaretema.

Vi begynder med SoC – system på chip. Mindre geometrier og flere IP-blokke er en ganske god forståelse af hvad der sker på SoC-siden. Der helt enkelt rummer utroligt meget på en chip i 32nm (eller
t o m 28 nm). Det stiller forståeligt større og større krav på konstruktion og verificering, ikke mindst verificering af IP-blokke. Vi ser også på SoC i programmerbar logik.
Kontakt mig (gote@elinor.se eller +46 8 715 72 19) hvis du diskutere SoC.

EMC/EMI vigtigt i alt fra industrielektronik til bilelektronik. En personbil indeholder f.eks. mængder af udrustning der kan forstyrre. Vi vil også se på ny teknik der kan kortlægge forstyrrelser, ikke kun med hensyn til forstyrrelsesnieauer men også karakteren på forstyrrelserne og hvor disse kan findes. Hvis du har noget at bidrage med vedr. EMC, kontakt venligst Gunnar Lilliesköld via mail, gunnar @elinor.se, eller ring +46 8 622 55 11.

I temaet trådløs teknik ser vi på hvorledes RFID-tekniken fortsætter med at udvikles. Temaet indeholder bl.a. en reportage fra en virksomhed der arbejder intensivt med udvikling radioløsninger for andre virksomheder. Deres forretningsmodel udskiller sig helt fra andres. Vi vil også se på en interessant, ny udviklingsmåde der er ved at tage form. Gunnar Lilliesköld, +46 8 622 555 11 eller gunnar@elinor.se  er åben for forslag til artikler eller tekniske, gerne applikationsrettede underlag.

Forbindelsen mellem elektronik/mekanik bliver tættere og tættere og mere og mere vigtig. Det mærkes  ikke mindst i mobiltelefoner hvor touchsensorer som kan måle trykkraft og giver mekanisk genkopling ser ud til at være det næste skridt. Dette sammen med accelleometre og gyro giver nye interessante styringsmuligheder der ikke kun gælder telefoner. Vi ser også på hvorledes avanceret design gør det vanskeligere at klare elektronikkens spillerum og køling. Det drejer sig om at samkonstruere på et tidligt stadium. Hvis du vil diskutere elektronik/mekanik, så kontakt mig (gote@elinor.se eller +46 8 715 72 19)

Og som vanligt har vi mindst en artikel i softwaretemaet.

Med venlig hilsen

 

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se
+46 6 715 72 19

Ved annoncering fra Sverige, Norge eller Finland, kontakt Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12) eller Kim Edenbro (+46 8 511 17 66 55). Ved annoncering fra Danmark, kontakt vor danske agent Firma ”salgskonsulenterne” (+45 56 87 06 90) For øvrige internationale kontakter, kontakt Tommy Jägermo.

EiN nr. 12/13 udkommer 25.09. Deadline 04.09.

Nummer  Deadline  Udkommer
EiN nr 12/13   4/9  25/9
EiN nr 14/15  2/10  23/10

Comments are closed.