Redaktionsbrev nr 1 og 2

Danderyd december 2008.

Julen nærmer sig og de fleste er vel begyndt at tænke i baner om julegaver og juleforberedelser. Snart venter forhåbentlig en velfortjent hvile for de fleste af os. Et tip er dog at se på hvad Elektronik i Nordens to første udgaver i 2009 vil handle om.

A/D- og D/A- konvertere udvikles i flere retninger: De bliver hurtigere, liniære, strømbesparende og mindre, men disse krav er modstridende og kredsene specialiseres i familie med optimering af en, eller muligvis to af disse parametre.
Databehandling udføres siden i en generel DSP, i nogle tilfælde med mængder af kerner, men vi ser også på hvorledes visse applikationer kræver specialkredse eller anden specialudviklet hardware. EiN 1/09 vil blandt andet handle om dette. Hvis du er interesseret i at bidrage med redaktionelt materiale, kontakt Gunnar Lilliesköld via mail på gunnar@elinor.se eller ring +46 8 622 55 11.

I samme nummer går vi også i dybden med kortsystemer. Her sker der en hel del.  Avanceret TCA ser ud til at finde sin ”retsmæssige” plads i telekomverdenen og µTCA gør fremskridt og ser ud til at blive noget man kan regne med også i industrisegmentet. Den tydeligste trend lige nu er nok at ændre den mod lav effektforbrug, lille format og lav pris, men med sikkerhed kan den hurtigt snige sig op som ”megatrend”. Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vil diskutere emnet eller bidrage med egne artikler.

I EiN nr. 2/09 beskriver vi teknikken bag nogle interessante passive komponenter af helt ny art, men viser også videreudvikling af traditionel teknik for modstande, kondensatorer, induktion eller andre passive komponenter. Gunnar Lilliesköld modtager gerne tips til artikler eller baggrundsmateriale i form af tekniske fakta, ”white papers” eller applikationseksempel. Send en mail til gunnar@elinor.se eller ring +46 8 622 55 11.

I nr. 2/09 lancerer vi også et nyt omsiggribende tema med navnet laveffektløsninger. Her forsøger vi at samle konstruktionsmetoder for laveffekt,  praktiske eksempler på laveffektkonstruktioner og andet som har med konstruktion for lav effektforbrug at gøre. Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se hvis du vil diskutere laveffekt eller har idéer og praktikeksempler.

Og vi fortsætter naturligvis med vort stående softwaretema. Artikler om software for embedded er i hvert nummer. Multicoreserien begynder at gå mod sin slutning og fokus i 2009 vil blandt andet være sikkerhed og effektforbrug ( og naturligvis multicore). Kontakt mig på +46 8 715 72 19 eller
gote@elinor.se hvis du vil diskutere eller skrive.

Med venlig hilsen

 

Göte Fagerfjäll

 

Vi önskar alla våra läsare och annonsörer
God Jul och Gott Nytt År

 

Tommy Jägermo

 

Ved annoncering fra Sverige, Norge eller Finland kontakt Tommy Jägermo (+46 8 540 865 12) eller Kim Edenbro (+46 8511766 55). Ved annoncering fra Danmark kontakt vor danske agent, Firma ”salgskonsulenterne” (+45 56 87 06 90). For øvrige internationale kontakter, kontakt Tommy Jägermo.

EiN  Deadline  Udgivelsesdato
01.  07.01.  23.01.
02.  16.01.  06.02.

Comments are closed.