Redaktionsbrev nr 1 2011

Danderyd januari 2011

God fortsättning på 2011. Nu är det inte längre Julen som står för dörren utan det är enorma snödrivor som tagit dess plats. Men ha hopp, vi går mot ljusare tider och om utvecklingen på elektronikmarknaden fortsätter som hittills kan vi nog se fram mot en riktigt bra vår. Här kommer lite information från redaktionen och marknadsavdelningen.

Första numret av Elektronik i Norden kommer ut redan 28 januari, men det finns fortfarande bra möjligheter att få ett ord med i laget. Som vanligt tar vi upp två specialområden, plus embedded och radioteknik.

Analogteknik blir allt intressantare och marknaden för analoga kretsar fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Tekniskt sett ser vi hur man med nya halvledarprocesser kan få lägre brus, större bandbredd och integrera mer. Analogteknik idag handlar mycket om A/D- och D/A-omvandlare, vilka fortsätter att utvecklas mot nya höjder vad gäller noggrannhet och störningsnivåer. Det leder i sin tur att nya applikationer blir möjliga inom exempelvis industri-, radio- och medicintillämpningar. Gunnar Lilliesköld håller i detta temaområde och tar gärna emot tips på nya tekniker eller tillämpningar. Kontakta honom på +46 8 622 55 11 eller maila på gunnar@elinor.se

Kortsystem är också ett ämne som får allt större betydelse. Marknaden för datorkort växer snabbt, men åt flera olika håll. Små enkortsdatorer har blivit billiga nog att ersätta komponentbaserade lösningar också i stora volymer. "Påläggskort" med hela processordelen, kombineras allt oftare med egenutvecklade baskort som innehåller alla I/O-funktioner. Och slutligen fortsätter de konventionella rackbaserade kortsystemen att utvecklas mot större kapacitet och komplexitet. På telekomsidan ser vi ATCA och µTCA ta över och bland VME-användarna ser vi användarna tveka mellan att ligga kvar i bakåtkompatibiliteten, eller ta steget till nästa nivå. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.

Vi har som vanligt fasta temasektioner som behandlar Radioteknik och Embeddedteknik. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se om du vill diskutera radioteknik, eller mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera embeddedteknik.

 

Med vänlig hälsning
Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Från marknadsavdelningen.
Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55. Nu är det hög tid att se över sina marknadsaktiviteter för 2011 både i tidning och på webben. Vi hann inte få kontakt med alla er annonsörer före helgerna, men vi tar nya tag nu på nyåret. Er som vi ännu inte hunnit kontakta kan känna sig lugna, förbokningsrabatten gäller fram tills att vi fått kontakt.

Nummer  Utgivning  Material
EiN nr 1 2011-28/1 2011-10/1 (förlängt till 17/1, vid behov).
EiN nr 2  2011-25/2 2011-7/2

 

Comments are closed.