RECAB får försvarsbeställningar på 1,2 miljoner Euro

RECAB har emottagit beställningar från den skandinaviska försvarssektorn till ett värde överstigande 1,2 miljoner Euro. Beställningarna gäller huvudsakligen avancerade dator- och kommunikationssystem till flygplan och helikopter.

RECAB skall utveckla, integrera, testa och leverera COTS- system (Custom Off The Shelf), framtagna för att möta mycket svåra miljökrav avseende temperatur, chock, vibration, och EMC. Beställningarna avser nya projekt som vunnits i upphandlingar med globala konkurrenter. En viktig faktor i kundernas val är RECABs "COTS Custom Off The Shelf koncept", vilket bidrar till att reducera utvecklingskostnaderna. Kunnande inom 3D-design av mekanik är också en viktig parameter.

Comments are closed.