Rapport skingrar analog mystik

"Demystifying Analog and Mixed Signal ASICs” heter ett ”white paper” från JVD Inc. Rapporten förklarar frågor kring analoga ASIC och ASIC för blandat analoga/digitala signaler och framhäver vinsterna med ”handgjord” i stället för standardcellbaserad ASIC.

JVD Inc har en ledande position inom analog & mixed signal ASIC-konstruktion. Företagets nya rapport ”Demystifying Analog and Mixed Signal ASICs” är skriven som svar på kunders önskan att få mer information om analoga spörsmål, sådana som terminologi och frågor om när man skall använda cellbibliotek av mixed-signal-celler eller när man skall skapa analoga kretsar ”för hand”.
Rapporten diskuterar vanliga missförstånd runt analogteknik i en ASIC-miljö och försöker slå hål på följande myter, som att:
* Det är bara ekonomiskt att integrera analoga funktioner i ASIC om det analoga innehållet är minimalt.
* Mixed-signal ASIC betyder samma sak som analog ASIC.
* Bara extremt höga volymer kan dra nytta av analog ASIC.
* Att använda befintliga IP från analoga cellbibliotek minskar chip-kostnaderna.
* Cellbaserade ASIC-konstruktioner borgar för produktdifferentiering.
* Handgjorda analogfunktioner är alltför dyra jämfört med att använda standardceller.
* Den mest kostnadseffektiva lösningen får man om man packar så mycket som möjligt i ett mixed-signal ASIC-chip

Rapporten kan laddas ned från JDPs hemsida:
http://www.jvdinc.com/mixed-signal-asics.php

 

Comments are closed.