RapidIO-interoperability

RapidIO Trade Association och Fabric Embedded Tools (FET) ger synpunkter på kompabilitetstest vid systempartitionering

Att kunna testa kompabilitet är en hörnsten när man väljer bästa processor, brygga, minnen och växel för en  RapidIO konstruktion.

På organisationens hemsida www.rapidio.org/education/interoperabliity ges information och analys av kompabilitetstest. För och nackdelar med egna tester och betydelsen med att göra noggranna  tester rakt igenom med repeterbarhet redovisas.

Comments are closed.