Rambus och Nvidia tecknar licensavtal

Rambus Inc. meddelar att man tecknat ett patentlicensavtal med Nvidia. Avtalet omfattar användning av Rambus patenterade innovationer inom ett brett spektrum av integrerade kretsar till Nvidias produktutbud.

Dessutom har de två företagen gjort upp om alla utestående fordringar samt beslutat om tidigare användning av Rambus patenterade innovationer. Giltighetstiden för avtalet uppges till fem år men andra detaljer är konfidentiella.

Därmed verkar de juridiska tvisterna som rör patentintrång vara lösta mellan de båda företagen.

Comments are closed.