Radiocentrum Gävle inviger nya lokaler

Radiocentrum Gävle har invigt sina nya lokaler i Ericssonhuset.
Radiocentrum Gävle är ett forsknings- och utbildningscentrum vid Högskolan i Gävle för samverkan inom radioteknik. Centret etablerades 2006 i samarbete med Ericsson. Sedan dess har det med stöd från Gävle kommun, Kungliga Tekniska Högskolan, Region Gävleborg, KK-stiftelsen, Vinnova samt Nutek vuxit till att omfatta ett högprestandalaboratorium inom ramen för vilket ett flertal samverkansprojekt bedrivs.
Till projekten är idag närmare 20 företag knutna. det rör sig dels om större företag som Ericsson, SonyEricsson och Syntronic, dels om mindre som Radarbolaget och Åkerströms Björbo i Dalarna. Dessutom har verksamheten ett nära samarbete med Totalförsvarets forskningsanstalt, FOI.
Radiocentrum Gävle har fokus på forskning inom området radiomätteknik. Det har även ett uppdrag att fungera som en innovativ miljö för nystartade eller i Gävle nyetablerade företag inom radioområdet.
Huvudsyftet med centret är att åstadkomma regional tillväxt inom radioområdet. Det är en industri som enbart i Gävle sysselsätter närmare 1 500 personer bara genom Ericssons och Syntronics verksamheter.
– Vår modell bygger på att vi skapar en miljö där forskare och studenter från högskolan sitter tillsammans med ingenjörer och forskare från industrin. Det är för detta ändamål som centrets nya laborationslokaler är så viktiga, säger Claes Beckman, professor i elektronik vid Högskolan i Gävle och föreståndare för Radiocentrum.

Comments are closed.