Qimonda breddar

Med distributionsavtal för både EBV Elektronik och Rutronik breddar Qimonda sin marknadsposition för minnen i Europa och EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika).

 EBV Elektronik kommer nu att marknadsföra Qimondas minnesprogram, främst DRAM och minnesmoduler, med speciellt fokus på industrielektronik. Försäljningen kommer att ske i Europa, Mellanöstern och Afrika.
På samma gång kommer även Rutronik att täcka dessa marknader. Rutronik kommer att sälja Qimondas hela program men även ha ett speciellt fokus på produkter till marknaden för minnen till grafik och mobila applikationer.

Comments are closed.