PWM-hybrider med PMBus

Från Intersil kommer två nya PMBus-kompatibla, digitala, enfas, hybriduppbyggda DC/DC-styrkretsar som möjliggör POL-omvandling (point-of-load) för FPGA-, DSP- och ASIC-kretsar, processorer och generella systemspänningsskenor.

ISL68200 med integrerade MOSFET-drivsteg och ISL68201 med PWM-utgång förenklar konstruktionen av spänningsaggregat för routrar, servrar och lagringsenheter i datacentraler, liksom utrustning för trådlösa infrastrukturer. ISL68200 kan driva externa MOSFET:ar direkt, medan ISL68201 kan kombineras med Intersils DrMOS-effektsteg (Integrated Driver and MOSFET) för att bygga en komplett lösning för spänningsreglering. ISL68200/01 kommer att demonstreras tillsammans med mjukvaran PowerNavigator i Intersils monter (nr 2117) på Applied Power Electronics Conference and Expo (APEC) i Long Beach 21-23 mars.
De digitala hybridstyrkretsarna ISL68200 och ISL68201 kombinerar prestandaegenskaperna hos Intersils styrslinga R4 med fördelarna hos ett digitalt PMBus-gränssnitt. Båda kretsarna är fullständigt konfigurerbara med hjälp av externa pin-strap-motstånd, vilket bidrar till ett välkänt konstruktionsflöde och eliminerar behovet av ickeflyktigt minne. Konstruktören kan använda PMBus-gränssnittet och Intersils grafiska användargränssnitt PowerNavigator för att läsa av Vin-, Vout-, Iout- och temperaturtelemetri, övervaka felrapporteringsbitar och under drift ändra Vout-inställningspunkten.
I system som inte kräver PMBus kan gränssnittet användas för att avbugga spänningsaggregatet när kortet iordningställs, och sedan lämnas oanslutet under den slutliga produktionen. Denna möjlighet snabbar upp utvecklingsarbetet genom att konstruktören snabbt kan modifiera viktiga parametrar som switchfrekvens, utspänning och slingförstärkning för att finavstämma aggregatets prestanda, utan att behöva använda någon lödkolv för att byta komponenter.
ISL68200 och ISL68201 drar nytta av Intersils egenutvecklade modulationsteknologi R4, som har en styrslinga som inte kräver några externa motstånd eller kondensatorer för kompensering. R4-modulatorn har energibesparande arbetsmoder för låg belastning och bra transientprestanda genom att både pulsförhållande och switchfrekvens justeras som svar på belastningstransienter. Styrslingans korta svarstid minskar väsentligt den erforderliga mängden utgångskapacitans, jämfört med konkurrerande teknologier. Detta, tillsammans med den kompakta kapselstorleken på 4 x 4 mm, gör det möjligt att bygga mer kompakta slutlösningar, jämfört med konkurrerande produkter.

Comments are closed.