PTS släpper telekom-rapport

Av de 14,4 miljoner mobilabonnemang som fanns i Sverge i slutet av 2014 har 4 miljoner använt 4G-tjänster, vilket är en ökning med 2,5 miljoner abonnemang och under året överfördes 365 400 Tbyte data i mobilnäten – en ökning med 35 procent sedan 2013. Det visar en rapport från PTS som beskriver utvecklingen på telekommarknaden.

Antalet bredbandsabonnemang via fiber uppgick till 1,4 miljoner – en ökning med 17 procent. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste formen av fast bredband. Antalet abonnemang med snabba hastigheter både uppströms och nedströms, på 100Mbit/s eller mer, fortsatte också att öka enligt Post- och telestyrelsen (PTS) som nu släppt sin rapport ”Svensk telemarknad 2014”, som beskriver utvecklingen på telekommarknaden under förra året.

– En stark efterfrågan är nyckeln till fortsatt utbyggnad och därför är det glädjande att allt fler vill ha snabbare bredband i hemmet och för mobil användning, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS i ett pressmeddelande.

Intäkterna ökar

De totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation uppgick till 52,7 miljarder kronor under 2014. Det är en ökning på 1 procent jämfört med 2013. Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade 4 procent. Växande intäkter från mobil datatrafik står bakom den här ökningen. Under 2014 överfördes 365 400 Tbyte data i mobilnäten. Det är en ökning med 35 procent sedan 2013. Även intäkterna från fasta bredbandsabonnemang ökade – med 6 procent.

Intäkterna från fast telefoni minskade dock med 10 procent. Detta beror enligt PTS bland annat på den fortsatta minskningen av antalet fasta telefoniabonnemang. Under 2014 minskade de med 4 procent.

Ip-tv störst
Det totala antalet tv-abonnemang (oavsett sändningsteknik) har minskat 2 procent under 2014, till 5,1 miljoner. Däremot ökar antalet ip-tv-abonnemang med 15 procent och ligger nu på 833 000. Det är för första gången den största digitala tv-plattformen.

Ip-telefoni ökar
Antalet ip-baserade telefonabonnemang har ökat stadigt under de senaste åren och ligger nu på nästan 1,7 miljoner – en ökning med 11 procent. De utgjorde i slutet av 2014 hela 46 procent av alla abonnemang på fast telefoni.

Rapporten kan hämtas här.

Comments are closed.