PTS godkänner överlåtelse av frekvenser i 1800 MHz-bandet

Kommunikationsmyndigheten PTS medger att Tele2:s Telenors och Spring Mobils frekvenser i 1800 MHz-bandet överlåts till Net4Mobility. Frekvenserna är lämpliga för mobila bredbandstjänster eller mobiltelefonitjänster.

Tele2 och Telenor ansökte den första juli om att få överlåta sina tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet till sitt gemensamt ägda bolag Net4Mobility. Ansökan om överlåtelse omfattade också Spring Mobils tillstånd (helägt av Tele2). Ansökan gäller de tillstånd som börjar gälla 2013.

PTS har beslutat att godkänna att samtliga dessa tillstånd överlåts till Net4Mobility. Myndigheten bedömer att beslutet inte försämrar konkurrensen.

– PTS bedömer att förutsättningarna för god konkurrens inte försämras i och med överlåtelsen, vilket är viktigt för att konsumenterna ska erbjudas bra tjänster till bra priser, säger Jonas Wessel, chef för enheten för spektrumtillstånd.

PTS kommer under hösten att tilldela ytterligare 70 MHz i 1800-bandet genom en auktion. De tillstånden kommer också att börja gälla 2013.

Läget i 1800 MHz-bandet från 2013

Redan 2010 tilldelade PTS tillstånd i 1800 MHz-bandet, vars giltighetstid börjar 2013. Fyra tillståndshavare tilldelades totalt 70 MHz. Dessa var Spring Mobil, Tele2, Telenor och Telia Sonera. I och med dagens överlåtelsebeslut kommer Net4Mobility, från 2013, att inneha 50 av dessa 70 MHz.. TeliaSonera kommer att ha 20 MHz.

Förutom dessa redan tilldelade 70 MHz ska PTS tilldela ytterligare 70 MHz i bandet genom en auktion, som är planerad att starta den 11 oktober 2011. De tillstånden kommer också att börja gälla 2013.

I bandet finns därutöver 10 MHz som PTS avser att undanta från tillståndsplikt. Det innebär att dessa frekvenser får användas utan tillstånd från PTS.

Konkurrensen i frekvensband mellan 1 och 3 GHz
När PTS bedömer konkurrenssituationen tittar myndigheten inte bara på 1800 MHz-bandet utan även på andra band som kan sägas vara substitut, det vill säga. band som är likartade och har ungefär samma egenskaper.

PTS bedömer band mellan 1 och 3 GHz som likartade, det vill säga. 1800 MHz, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. I huvudsak används dessa band för mobila bredbandstjänster eller mobiltelefonitjänster.

Ser man på helheten i dessa band mellan 1 och 3 GHz så bedömer PTS att Net4Mobilty inte får en ställning som försämrar konkurrensen. Det innebär att slutkonsumenterna inte riskerar att drabbas av högre priser, sämre tjänster eller lägre innovationstakt.

Dessutom finns det också frekvenser under 1 GHz som används för mobila bredbands- och telefonitjänster. Detta gäller 450 MHz-, 800 MHz- och 900 MHz-banden. Frekvenserna i dessa band har mycket goda yttäckande egenskaper vilket gör dem viktiga för en operatör som avser att erbjuda mobila bredbands- eller telefonitjänster på nationell nivå. Tillgång till dessa frekvenser bör i de flesta fall kunna ses som fullgoda substitut till frekvenser mellan 1-3 GHz. Däremot bör inte frekvenserna mellan 1-3 GHz, i normalfallet, betraktas som fullgoda substitut till de under 1 GHz, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

Comments are closed.