PTS bjuder in till seminarium

Inför PTS arbete med en ny långsiktig strategi för hanteringen av radiospektrum bjuder PTS in till en diskussion om framtidens spektrumanvändning. Seminariet äger rum den 6 december.

Post- och telestyrelsen, PTS, förvaltar radiospektrum i Sverige på uppdrag av riksdag och regering i syfte att maximera samhällsnyttan av radiospektrum över tid. Teknisk utveckling innebär nya och förändrade behov av radiospektrum samtidigt som samhället blir allt mer beroende av trådlösa tjänster.

För att radiospektrum inte ska bli en bristvara i framtiden arbetar PTS just nu med att ta fram en långsiktig strategi. Strategin är på tio års sikt och ska innehålla principer för spektrumhanteringen i syfte att möta framtidens krav. Som ett led i detta arbete bjuder PTS in till ett seminarium om framtidens spektrumanvändning, där inbjudna aktörer berättar om utvecklingen inom sitt område och hur det påverkar spektrumbehoven i framtiden.

PTS kommer att berättar om sitt arbete med att ta fram en långsiktig spektrumstrategi. PTS har också bjudit in föreläsare som beskriver utvecklingen inom sitt respektive område: försvar, luftfart, räddningstjänst och krisberedskap, satellitområdet, bredband och annan trådlös kommunikation.
Enligt en preliminär lista kommer talare till seminariet från:

  • Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Transportstyrelsen
  • Ericsson
  • SES Astra
  • Myndigheten för samhällskydd och beredskap
  • PTS

Seminariet äger rum den 6 december mellan klockan 9-12.45, Valhallavägen 117 i Stockholm och anmälan om deltagande sker till anna.beckius@pts.se senast måndagen den 26 november 2012.

Comments are closed.