Annons

Prototyp på 24 timmar

Räcker 24 timmar för att omsätta en ny idé till en fungerande prototyp?

För ca 15 år sedan var det populärt att med snorkig röst citera reklaminslaget som många sett i TV-rutan:
 ”Du har hela helgen på Dig!”

Just den frasen testades i Malmö under helgen den 10-11 maj 2014. Svaret är att det går att komma mycket långt på bara 24 timmar. Tio olika grupper, ca 50 människor som kom från olika håll, även länder, med olika bakgrund och som inte kände varandra lyckades skapa tio produkter som hade en chans på marknaden. Alla produkter hade intern intelligens – alltså med ett inbyggt datasystem inuti. Gemensamt för alla var att produkterna skulle bäras på kroppen. Med andra ord – smarta kläder. Många av dem som deltog var oerfarna – men kastade sig in i projektet med stor iver.

Cykelhjälmen vann
Alla prototyper fungerade, men segern gick till en grupp som har nått längst – de hade en fungerande och funktionstestad prototyp som kunde produceras och säljas i stort sett strax efter. Kanske dyker hjälmen upp i cykelbutiker så småningom?

Uppfinningar har syskon
Att en idé kan osynkroniserat uppstå på flera platser ungefär samtidigt är välkänt. Radion har många pappor, men vi orkar bara minnas Marconi, däremot inte Tesla eller Popov. Inte undra på att det blev så att en av grupperna, efter ett antal ändringar, råkade komma på samma sak som en annan grupp. Kriser utvecklar.

Snabbast vinner
En sådan situation kan lätt leda till osämja och bitterhet. Låt bli. Fokusera på att vara först istället. Är Du först så har Du monopol tills någon annan lanserar en liknande produkt på marknaden. Många av produkterna har mycket kort livstid på hyllan, så varför spilla tid på petitesser och krig i sandlådan?

Alla kan
De slumpmässigt skapade grupperna visar att kreativitet är något som alla människor har i sig. Min långa erfarenhet som lärare tycks stödja denna iakttagelse. Alla friska personer kan springa, men man springer bättre med träning. Därför är det viktigt att sådana möten blir fler frekventa.

Jämlikhet
Det fagra könet har traditionellt alltid varit avvaktande gentemot teknik och elektronik. Inte i Malmö. Här fanns det gott om kompetenta kvinnor som skapade, byggde eller lärde ut inbyggda system. Det rådde nästan en perfekt jämlikhet i Stapelfabriken.

Ett hundra nya jobb
Ett välmående företag kan behöva ca tio personer. Det betyder att en nyskapad produkt kan lyfta tio personer ur arbetslösheten. Sverige är en liten marknad, men världen stor. Därför kan vi exportera kläder med inbyggd intelligens, industriella subsystem och leksaker.

Om alla grupper som deltog i Wearable Hackathlon i Malmö omformas till företag, då skulle de sammanlagt lyfta 100 arbetslösa ur hopplösheten. Antingen genom att anställa direkt, eller indirekt genom att anställa någon som då lämnar en vakans på sitt gamla företag som nu måste fyllas. Ingen patentmedicin, men varje bidrag lindrar problemet.

Snöbollseffekten
Framgång föder framgång, sägs det. Låt oss kasta den första snöbollen. Med lite tur utlöser den en lavin av kreativitet. Då får vi något annat att prata om än kris och elände.

Det är därför så viktigt att delta i och stötta satsningar som Hackathlon eller 3D-printing som gjordes i Malmö och Helsingborg.


Fig 1. Victor Boström presenterar en avståndsmätande handske


Fig 2. Maiza Dabus från MINC i Malmö är en av organisatorerna. Vesta skapar elektroniska smycken, Öronen roterar när hjärnan arbetar… Ett oumbärligt tillbehör på alla arbetsplatser och i alla skolor…


Fig 3. Kläder för kompositörer. Ljud skapas genom gester. Musikern i bilden heter


Fig 4. Mahdi från Lindholmen visar att mönster skapas inte bara på kretskort.


Fig 5. Clara Leivas bjöd på kort men intensiv kurs i programmering på Arduino.

Comments are closed.