Programvara lyfter produktionen

FactoryLogix 2017.1 heter den senaste versionen av programvara för att optimera produktion från Aegis Software Industrial Corporation.

11factorylogix2017

Aegis grundades 1997 och har sedan dess levererat programvara för ”manufacturing execution system” (MES), dvs för produktionsstyrning.

Den senaste versionen av MES-programvaran FactoryLogix 2017.1 kan göra följande:

* Optimera produktionskapacitet och samtidigt minska ledtider: Olika batch-to-batch-produktioner kan samordnas tidsmässigt och i fråga om lagerhållning.

* Utveckla adaptiva processer, ”on-the-fly”. Därmed ges möjlighet att hantera processundantag med fullständig konformitetshantering inklusive spårbarhet och dokumentation.

* Inköpen kan göra smidigare för att få en bättre genomströmning. FactoryLogix ger genvägar till streckkodsläsning samt tangentbordsinmatning och har även stöd för röststyrning.

* Analyser, varningar, inträffade händelser och ett ökande arbetsflöden analyseras för att förenkla överensstämmelse med lagstadgade krav. AS9100-rapporter, förkonfigurerade eDHR-rapporter för medicinska tillämpningar och statistisk processkontroll görs i realtid.

* Maskiner, enhet och affärsmjukvara ansluts med ”plug-and-play”. FactoryLogix-plattformen innehåller en dokumenterad realtidsteknologi för industriell IoT (IIot) som möjliggör datainsamling från miljontals maskiner och enheter som ger det expertkunnande som krävs för tillverkning.

Comments are closed.