Programvara för linjärisering av RF-slutsteg

Från Rohde & Schwarz kommer nu en programvara för att analysera distorsion och karakterisera RF-steg som exempelvis förstärkare och blandare. Programvaran skapar även en lämplig modell för att med fördistorsion linjärisera ett RF-slutsteg.
R&S FS-K130 ger omfattande möjligheter till linjärisering, t ex att kompensera för minneseffekter i linjära RF-effektförstärkare. Testuppställningen består av en spektrumanalysator, en signalgenerator och en PC. Med denna uppkoppling kan man karakterisera förstärkaren och beräkna den korrektion som behövs för att ge ett linjärt förlopp.
Programvaran, som kan köras under Windows XP, konstruerades ursprungligen för spektrumanalysatorerna R&S FSV och R&S FSQ och för signalgeneratorerna R&S SMBV och SMU200A från Rohde & Schwarz.
Programvaran har två funktioner: Den styr instrumenten och karakteriserar förstärkaren genom att använda samma vågform på den signal som driver förstärkaren. Spektrumanalysatorn fångar in och lagrar förstärkarens utsignal. Programvaran använder sedan denna information för att räkna fram en modell som beskriver signalkarakteristiken i vilken förstärkarens distorsion ingår.
Med utgångspunkt i denna inhämtade modell beräknar sedan programvaran en motsvarande modell för en insignal med lämplig fördistorsion.
Med fördistorsion förbättras såväl vektorfel (error vector magnitude, EVM) och undertryckning av grannkanalen (adjacent channel leakage ratio, ACLR). Förbättringen kan sedan mätas genom att använda denna fördistorderade insignal som räknats fram av programvaran.
Programvaran R&S FS-K130 arbetar med en rad olika matematiska 0simuleringsmodeller, sådan som volterra serier och ett enklare polynom för förstärkarens uppförande. Volterra serier kan också användas för att upptäcka en minneseffekt där förstärkaren har påverkats av en tidigare effekttopp. Med volterra serier återskapas exakt varje fasskiftad signal med minneseffekt vilket gör att signaler kan linjäriseras med mycket litet programmeringsarbete.
Gränssnittet för R&S FS-K130 är ett lättarbetat blockschema. Om det förekommer AM/AM-omvandling ser man om amplitudkompression eller fasändringar förekommer som funktion av ineffekten.
Referens- och testsignaler kan visas som funktion av tiden, eller som spektrum, funktionens sannolikhetsfördelning (probability distribution function, PDF), eller som en ”complementary cumulative distribution function”, CCDF.
Förstärkaren och modeller för fördistorsion kan exporteras till Matlab-format (MAT) och mätvärden sparas i ett gemensamt grafikfilformat och som CSV-filer.

 

 

Comments are closed.