Problemet med mobilstörd tågradio löst

Bredbandig mobiltelefoni på 900 MHz-bandet (3G/4G) visade sig redan år 2010 störa GSM-R vilket i värsta fall kunde leda till att tågtrafiken stoppades. Jonas Lindh, Trafikverket, berättade på ÅFs radioseminarium hur problemet till slut löstes.

Den 1 juli kan mobiloperatörerna köra igång sina järnvägsnära basstationer, detta efter ett omfattande arbete som initierats och letts av Trafikverket. Men vägen dit har varit lång och besvärlig.

Jonas Lindh, Förvaltningsledare Operativ Telefoni och Radio, vid Trafikverket.

Under 2009 ändrade EU användningen av spektrum kring 900 MHz och 1800 MHz, vilket visade sig innebära komplikationer. Genom att lägga bredbandig mobiltrafik i bandet 925 – 960 MHz, vilket låg nära GSM-R-bandet 921-925, uppstod stor risk för att systemen kunde störa ut varandra. Störningarna kunde leda till katastrofala följder eftersom GSM-R används inte bara för talkommunikation utan även för det europeiska signalsystemet ETCS, European Train Control System. Tillsammans med GSM-R (i Sverige kallat MobiSIR) bildar system ERTMS, European Rail Traffic Management System.
Om ETCS störs kommer tågen automatiskt bromsas och bli stillastående.

Trafikverket larmade
Meningen var att mobiloperatörerna skulle kunna starta sin trafik strax över 925 MHz efter ett beslut från PTS år 2010. Men problemen uppmärksammades av Trafikverket. En teknisk undersökning bekräftade att störningarna inte bara berodde på att frekvensbanden för GSM-R och mobiltelefoni låg nära varandra. Problemet förvärras av att man förlade relativt smalbandig trafik (GSM-R) intill bredbandig (LTE) trafik i närliggande spektrum.
Situationen ledde till att Trafikverket år 2011 överklagade PTS beslut om tillstånd för mobiltelefoni på nära frekvens. Parterna kom överens om tillfälliga villkor som skulle gälla fram till 30 juni 2015.

EU-hinder togs bort
Den tekniska undersökningen ledde fram till ett förslag på lösning i form av att koppla in branta filter mellan antenn och radioutrustning. Problemet var då att EU inte godkänner att redan godkända system ändrades.
Det hela tog dock en annan vändning när EU-kommissionen ändrade sig för att från den 1 juli 2015 tillåta skydd i form av filter för CAB-radio.
Mobiloperatörerna rullade ut sina basstationer enligt de begränsningar som fanns fram till 2015-06-30. Trafikverket förstärkte GSM-R-täckningen med att bygga 150 nya siter och bygga om 150 befintliga. Det var genomfört under första halvåret 2015.
Dessutom upphandlade Trafikverket skyddsfilter som klarar de tekniska villkor som finns i PTS beslut.
En gemensam riskanalys med BTO (Branschförening Tågoperatörerna) gav som resultat att det var omöjligt att bedriva järnvägstrafik om det inte blev en förändring av PTS beslut.

Ett års förlängning
Den 24 maj 2015 höll Näringsdepartementet ett möte tillsammans med mobil- och tågoperatörerna om samexistens mellan GSM-R och 4G-näten längs järnvägen. Vid mötet förklarade mobiloperatörerna och tågbranschens representanter att de är införstådda med PTS beslut att skyddsvillkoren ska fortsätta att gälla fram till den 30 juni 2016.
Tågoperatörernas/tågbeställarnas representanter har uttalat att branschen nu har de förutsättningar som krävs för att installera skyddsanordning i den svenska tågflottan före den 1 juli 2016.
Det innebär att samexistens mellan GSM-R och 3G/4G nu inom kort är en realitet.
Trafikverket kommer att på uppdrag av regeringen koordinera den verksamhet som innebär åtgärder i järnvägens kommunikationssystem. Det innebär i praktiken att Trafikverket ger stöd till fordonsinnehavare som installerar skydd genom att följa upp deras arbete och ge tillgång till relevant information. Framför allt kommer man att stödja de mindre fordonsinnehavarna.
Trafikverket kommer att löpande rapportera uppdraget till Näringsdepartementet.(www.trafikverket.se/samexistens)
Läs mer om den tekniska undersökning som Trafikverket genomförde år 2010 i Elektronik i Norden 2010 nr 11: ”Mobiltelefoni stoppar tågen”.  
http://www.webbkampanj.com/ein/1011/
Se sid 15 och 16.

 

Comments are closed.