Priserna på litiumjon-batterier spås falla

Priserna på litiumjon-batterier kommer att minska med mer än en tredjedel fram till 2017, vilket hjälper till med att driva på utvecklingen av marknaden för elektriska fordon, förutspår Pike Research. Att hantera transportutsläppen och minska energiosäkerheten inom oljeindustrin ilgger högt upp på agendan i många länder över hela världen. Elfordon (EV) har en viktig roll att spela inom båda dessa områden, och medan EVs kommer att fortsätta vara en nischmarknad under resten av detta årtionde, har den globala fordonsindustrin börjar röra sig bort från förbränningsmotorn och mot elektriska drivlinor. För biltillverkare, kommer nyckeln till denna förändring vara de ständiga framstegen i kapacitet för fordonens batterier, som kommer att ledas av lithiumjon (Li-ion)-kemi. Konvergensen av fordonsindustrin mot batterier och konstruktion av säkra, pålitliga och ekonomiskt Li-ion batterier kommer att sakta förändra bilindustrin när den rör sig mot elektrifiering. När tillverkningseffektivitet förbättras och tillgången till litium expanderar kommer den installerade kostnaden för lithiumjon-batterier att falla med mer än en tredjedel till slutet av 2017, Enligt en färsk rapport från Pike Research.

I termer av intäkter kommer marknaden för Li-ion batterier för transporter växa från 2,0 miljarder dollar årligen 2011 till mer än 14,6 miljarder dollar fram till 2017, spår Pike Research.

– Marknaden för Li-ion-batterier kommer främst att drivas på av plug-in hybridelektriska fordon (PHEV:s) och så kallade battery electric vehicles (BEVs), som kräver mycket större batteripaket än hybrider. Batterikemikalier som prioriterar energikapacitet över effekttäthet kan tillfredsställa både PHEV och EV batterisegmenten, vilket gör att tillverkare kan erbjuda produkter till flera leverantörer och flera modeller. Att minska den installerade priset på EV-batterier till 523 dollar per kilowattimme år 2017 kommer att bli ett viktigt steg mot att göra plug-in elektriska fordons kostnadseffektiva i konkurrensen med bensindrivna fordon, säger forskningschef John Gartner.

Även om de flesta plug-in elektriska bilarna idag har en räckvidd på mellan 40 och 100 miles, fortsätter oron över räckvidden och tillgång till en infrastruktur för laddning är fortfarande bland de största hindren för ett bredare användning av Lithiumjon- batterier. På utbudssidan är utmaningarna inom till exempel att nå en högre energitäthet, bättre säkerhet och större urladdning/laddningsvärden kvar trots framsteg inom batteritekniken. Även om ett antal lithiumjon-kemier finns idag, kan ingen av dem påstå sig vara den idealiska lösningen. Tillverkarna måste göra avvägningar i val en viss typ av Li-jon-batteri över andra.

Pikes forskningsrapport, "Electric Vehicle Batterier", beskriver den kritiska roll som regeringar runt om i världen kommer att spela i upprättandet av den elektriska fordonsmarknaden och de utmaningar som tillverkarna står inför, för att skapa en industri som kommer att kunna stå på egna ben allt eftersom statligt inflytande minskar. I studien undersöks de viktigaste drivkrafterna för elektrifiering av fordon, statusen på FoU inom batterier, påverkan från minskande batteriproduktionskostnader på försäljningen av bilar och försäljning av batterier dess livslängd. En sammanfattning av rapporten finns för gratis nedladdning på företagets hemsida, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.