Pris till Östen Mäkitalos minne

Idag instiftar Telia Sonera Östen Mäkitalos Minnesstipendium på 100 000 kronor. Stipendiet kommer att delas ut årligen, vartannat år till en entreprenör och vartannat år till en forskare.

Med stipendiet vill Telia Sonera uppmärksamma den banbrytande roll som Östen Mäkitalos arbete har haft för dagens moderna telekommunikation.

– Genom Östen Mäkitalos Minnesstipendium vill Telia Sonera hedra och uppmärksamma hans banbrytande roll för dagens moderna telekommunikation. Samtidigt vill vi uppmuntra framstående entreprenörer och innovativ forskning inom telekommunikationsområdet i Östen Mäkitalos anda, säger Håkan Dahlström, chef för affärsområdet mobilitetstjänster.

Östen Mäkitalo, som gick bort vid 72 års ålder tidigare i år, är mest känd för sin avgörande roll i att utveckla världens första helt automatiserade mobiltelefonsystem, NMT. Redan vid 29 års ålder utsågs han till forskningschef vid dåvarande Televerkets radiolaboratorium.

Telia Sonera skriver att Östen Mäkitalos ledarskap kännetecknades av vilja och förmåga att överbrygga gränser mellan skilda teknikområden. Han tog initiativ till experiment och försök som utmanade vedertagna sanningar, och vägleddes av en visionär syn på vad som var möjligt att åstadkomma, alltid med användaren i fokus. På kort tid lyckades han tillsammans med sina medarbetare utveckla nyskapande och nyttiga tjänster som den landstäckande personsökartjänsten MBS, Radio Data System (RDS) och världens första radiolösning för paketförmedlad datatrafik, Mobitex.

Genom hela sitt yrkesliv hade Östen Mäkitalo en enastående förmåga att alltid se tekniken och användaren i ett sammanhang. Han strävade alltid efter att utveckla lösningar som kunde underlätta människors vardag. En av många praktiska insatser var att skapa förutsättningar för mobilsamtal även i vägtunnlar och i tunnelbanan.

Efter att ha lett Telia Research med ansvar för koncernens teknikutveckling, kom Östen Mäkitalo att inrikta sig på det vi idag känner som trådlösa nätverk, så kallade surfzoner eller hotspots för extra hög datakapacitet inom begränsade geografiska områden. Återigen stod han i centrum för en spännande utveckling – nu som inspiratör och eldsjäl för nya tekniktillämpningar. Han uppmuntrade entusiastiskt nyskapande små teknikföretag och bidrog själv genom att verka som rådgivare i en rad styrelser.

Efter sin pensionering från TeliaSonera år 2005, återvände Östen Mäkitalo till KTH som gästprofessor.

Östen Mäkitalos Minnesstipendium kommer att delas ut årligen, vartannat år till en entreprenör och vartannat år till en forskare. Under 2012 kommer dock priset att delas ut i båda kategorierna. Vid prisceremonin ges pristagare möjlighet att presentera sin forskning och entreprenörsidé för en sakkunnig publik. Presentationerna kommer även att publiceras och spridas. Utöver det akademiska och publika erkännandet får pristagarna ett stipendium på 100 000 kronor.

Nominering av kandidater och val av pristagare sker genom en särskild kommitté som leds av Jens Zander, professor i radiokommunikation vid KTH. Övriga kommittéledamöter är Linnar Viik, ställföreträdande rektor för Estlands IT Universitet, Yrjö Neuvo, professor vid Aalto-universitetet, Malin Frenning, chef för Telia Soneras affärsområde bredbandstjänster samt Håkan Dahlström, chef för Telia Soneras affärsområde mobilitetstjänster.

Östen Mäkitalos Minnesstipendium administreras av TeliaSonera-institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Professor Bertil Thorngren, tidigare chef för Center for Information and Communications Research vid Handelshögskolan i Stockholm, kommer att leda nomineringsprocessen, skriver Telia Sonera i ett pressmeddelande.

Comments are closed.