Prevas köper Myra Industriell Design AB

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Myra Industriell Design AB. Företaget är bland annat starka inom medicinteknisk design.

Myra startade 1976 och har vunnit många internationella designpriser och är kända som en komplett designleverantör. Företaget har över 300 kunder och en stor referensportfölj.

– Myra blir ett riktigt fint komplement till vår befintliga verksamhet, säger Hans-Erik Wikman, regionchef Prevas Stockholm. Med deras kompetens inom industridesign stärker de ytligare vårt utbud inom produktutveckling.

Myra har en bred portfölj kopplat till medicinteknisk utrustning där också flera designpriser vunnits. Förutom estetiskt tilltalande produkter så leder den användarcentrerade designprocessen till lösningar som lyfter användarupplevelsen samt är ergonomiska och effektiva. Den stora erfarenheten innebär också designlösningar som är certifierbara och ekonomiska att tillverka.

Tillträdet sker per den 2022-11-01 och förvärvet av 100 procent av Myra bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Prevas resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Comments are closed.