Prevas köp av Emfila klart

Prevas AB har tecknat avtal om förvärv av Emfila Software AB i Lund. Företaget har specialistkompetens inom inbyggda system. Den fasta köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK. Emfila Software AB levererar mjukvaruspecialister inom inbyggda system till produktutvecklingsföretag i Öresundsregionen. Företaget grundades 2004 och har 15 anställda. Genom förvärvet av Emfila stärker Prevas sin närvaro i Skåne och Öresundsregionen inom produktutveckling och inbyggda system.
Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 oktober 2008. Den fasta köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK. Förvärvet betalas med 2,5 MSEK kontant samt ca 100 000 nyemitterade Prevas B-aktier, vilket på tillträdesdagen motsvarar ca 2,5 MSEK. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till verksamhetens utveckling till och med den sista december 2009, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt uppgå till 12,0 MSEK. Det förvärvade företaget kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och förväntas ge en rörelsemarginal på ca 18 procent sista kvartalet 2008. Enheten kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med 1 oktober 2008.

Comments are closed.