Prevas hjälper Ovako att effektivisera

Prevas har fått en order från Ovako i Imatra, Finland. Ordern avser en ny installation av produkten FOCS G7 för styrning och optimering av ugnsdriften. Systemet kommer att vara klart för leverans under 2015.

Ovako är en ledande europeisk producent av komponentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och rörkomponenter. Prevas produkt FOCS G7 (Furnace Optimization Control System) skall minska energiförbrukningen i ugnen och är en investering i linje med Ovakos kontinuerliga arbete med att effektivisera och optimera sin produktion.
– Vi ser goda möjligheter till förbättringar tack vare det nya systemet, som både ska säkerställa bättre kvalitet och minska energiförbrukning i ugnen. Detta i sin tur ger en positiv miljöeffekt, säger Pekka Karvonen produktionschef på Ovako Imatra.
Tillverkning av stålprodukter är energikrävande. Produktionen omfattar flera termiska processteg för att uppnå de önskade egenskaperna. För att optimera produktiviteten, kvaliteten och energiförbrukningen krävs en effektiv styrning av ugnarna. Prevas har utvecklat programvaran FOCS, som utför denna optimering, tillsammans med branschorganisationerna Jernkontorets (svenska stålindustrins branschorganisation) och Metallurgical Research Institute AB (Swerea MEFOS, där Prevas är medlem). FOCS är ett styrsystem som är ledande på marknaden för överordnad ugnsstyrning.
– Vi är mycket glada för ordern, säger Johan Bäckman affärsenhetschef på Prevas. Investeringar av den här typen är mycket relevanta för kunder som tillverkar avancerade stålprodukter och som känner av ökad global konkurrens och stigande energikostnader.

Comments are closed.