Prevas avser förvärva Zetiq Development

Prevas har tecknat ett ”Letter-of-Intent” (LoI) om förvärv av företaget Zetiq Development AB i Karlskoga. Zetiq har specialistkompetens inom inbyggda system och har 15 medarbetare.

– Trenden att effektivisera sin utvecklingsprocess inom produktutveckling fortsätter. Att få fram nya produkter både snabbare och billigare blir allt viktigare. Vi möter en ökad efterfrågan från våra kunder att ge dem dessa konkurrensfördelar. Att stärka Prevas erbjudande och vår närvaro i Värmland, västra Sverige och Norge är därför strategiskt viktigt, säger Jonas Mann affärsområdeschef för Produktutveckling vid Prevas.

Zetiq Development är specialister inom inbyggda system och ägnar sig främst åt elektronikutveckling och hårdvarunära programmering för allehanda industrier. Företaget uppges ha specialkompetens inom sensorapplikationer och deras profil kompletterar Prevas verksamhet mycket väl.

– Vi ser fram emot att bli en del av Prevas och att bidra till deras starka utveckling inom inbyggda system. Vi kompletterar Prevas på ett väldigt bra sätt och kan i och med denna affär förbättra vårt erbjudande till både våra medarbetare och kunder. Vidare är Prevas företagskultur och inriktning väldigt lik Zetiqs, vilket borgar för en bra integration, säger Magnus Edman, vd för Zetiq Development, i ett pressmeddelande.

Någon köpeskilling eller andra villkor inom LoI framgår inte av meddelandet.

Comments are closed.