Prestigefull japansk order till Nanofactory

Svenska Nanofactory Instruments, med huvudkontor i Göteborg, medverkar i en nationell japansk satsning inom nanoteknologi.

Japanska Nagoya University har valt Nanofactory Instruments mätinstrument för användning vid universitetets nya anläggning för forskning inom nanoteknologi. Nanofactorys hållare som används i högupplösande transmissionselektronmikroskop medverkar nu som en del i vad som uppges vara världens första ”reaction science high-voltage scanning transmission electron microscope”.
Den nya anläggningen är en nationell satsning och är under uppförande vid Nagoya University. Ordern är värd ca 1,6 miljoner kronor.

Vanligast är att transmissionselektronmikroskop (TEM) arbetar med en accelerations-spänning på 200 000 volt. Skälet till det är enligt Nanofactory främst att det ger en god utväxling på förhållandet pris och prestanda. Samtidigt begränsar det användningen och möjligheterna att forska effektivt. Ett ”high-voltage electron microscope” (HVEM) med accelerationsspänning på 1 000 000 volt är betydligt dyrare och mer avancerad än ett konventionellt TEM. Med ett HVEM skapas dock enligt Nanofactory helt andra och bättre möjligheter att forska inom till exempel nya material.

– På samma sätt som astronomer alltid vill kunna arbeta med bästa möjliga linser och teleskop är det naturligt att forskare inom nanoteknologi vill arbeta med bästa tänkbara mikroskop. Att Nanofactory som en av få icke-japanska aktörer nu blir delaktigt i en viktig japansk nationell satsning och världens första anläggning i sitt slag är vi naturligtvis väldigt stolta över. Japan är tillsammans med USA den största av våra marknader och vid Nagoya University finns flera av världens ledande forskare inom nanoteknologi. Det här är inte någon av våra största affärer, däremot en av de mest prestigefulla, säger Mikael von Dorrien, vd på Nanofactory Instruments.

Nagoya Universitys nya HVEM kommer vara särskilt anpassat för dynamiska studier av material. Den höga accelerationsspänningen kommer bland annat möjliggöra undersökningar av material som genomgår kemiska reaktioner och instrumentet kommer vara utrustat med avancerade system för samtidig insamling av mätdata. Forskarna kommer att kunna undersöka materialens mekaniska egenskaper samtidigt som elektronmikroskopets övriga detektorsystem samlar kemisk och strukturell information på atomär skala, i realtid.

En av fördelarna som Nanofactory lyfter fram är att med deras mätinstrument och de hållare som används i högupplösande transmissionselektronmikroskop kan forskarna arbeta in situ, det vill säga att på plats både se och röra det som studeras, till exempel en atoms rörelse. Tidigare har man enkelt uttryckt fått välja att antingen se eller röra. Tekniken gör det möjligt att studera dynamiska mekanismer och experiment med en upplösning högre än en Ångström. Utvecklingen inom materialforskning gör att efterfrågan på Nanofactorys mätinstrument är fortsatt stark, enligt företaget. Stora resurser läggs ju nu bland annat på applikationsområden som solcellsteknologi och LED-ljuskällor.

Comments are closed.