95 kommunala och två nationella licenser sålda

I fredags avslutades Post- och telestyrelsen (PTS) en spektrumauktion för 3,7 GHz-bandet (3,6-3,8 GHz) i Sverige. Sex budgivare vann totalt 97 tillstånd i auktionen. TDC Sverige fick de två nationella licenstillstånden.

Tillstånd såldes även för Gotlands, Stockholms, Uppsala och Västmanlands län samt i enstaka kommuner i Norrbottens och Västerbottens län.
– Det är glädjande att vi nu fått två nya nationella tillstånd i bandet genom TDC:s köp. Vi är också nöjda med att ha gett aktörer möjlighet att köpa tillstånd för att kunna erbjuda exempelvis trådlöst bredband på lokala och regionala marknader, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.

De som vann kommunala tillstånd är: Celestine Hill Communications (56 tillstånd), S.B. Broadband (10), Svenska rymdaktiebolaget (2), TeliaSonera Mobile Networks (25) och Vindeln Bostäder Aktiebolag (2).

Auktionen omfattade totalt två nationella tillstånd om 20 MHz samt sammanlagt 758 kommunala tillstånd, som också kunde grupperas regionalt och nationellt. Det sammanlagda värdet av de 97 nu sålda tillstånden blev drygt 4,3 miljoner kronor där de båda nationella tillstånden stod för cirka 4,1 miljoner.

PTS kommer att genomföra ytterligare en auktion inom ramen för detta auktionsförfarande. Eftersom auktionen tillät kombinatoriska bud har det i auktionen inträffat att tillstånd som någon lade bud på ändå inte tilldelades denne men heller ingen annan. Budgivarna får därför ytterligare en chans att lägga bud på alla otilldelade tillstånd. Endast godkända budgivare från första auktionen ska få delta nästa gång, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Comments are closed.