Powerbox släpper nya kraftaggregat

Det svenska strömförsörjningsföretaget Powerbox introducerar nu en ny serie AC/DC open frame kraftaggregat för in-design i medicinska klass BF applikationer och finns för 12, 15 eller 24 V utspänning.

Den nya omvandlarserien OFM225 med 3 x 5” monteringsmönster och 1,5” höjd levererar vid egenkonvektion och 40ºC omgivningstemperatur en kontinuerlig effekt på 225 W, eller 325 W vid 12 CFM forcerad kylning. Flera enheter kan parallelkopplas och dela då lasten. Omvandlaren är främst avsedd för klass BF medicinska applikationer. Det nominella inspänningsområdet är 100-240VAC 50/60Hz och finns för 12, 15, eller 24 VDC utspänning.(12 och 15 VDC introduceras senare i år).

Med Powerbox enstegs omvandlartopologi, där effektfaktorkorrigering, isolation, och reglering är kombinerade i ett omvandlarsteg, stannar antalet komponenter under 120, vilket  enligt företaget bidrar till en verkningsgrad på 93 procent.

Kraftaggregaten är även försetta med skydd mot överspänningar, överströmmar och kortslutning och med auto-recovery bidrar det till en hög driftsäkerhet. En annan viktig funktion är ett intelligent övertemperaturskydd som reglerar ner uteffekten vid övertemperatur.

Medline 225 OFM225-serien uppfyller kraven på elsäkerhet enligt IEC 60601-1 och 60950-1, EMC IEC60601-1-2, IEC61204-3, och EN55011 Class B, inklusive Nordamerikanska versioner av dessa normer. Den uppfyller också  miljönormerna  RoHS, REACH och WEEE.

Comments are closed.