Potentialen och nyttan med bredband ska studeras

Regeringen har tagit beslut om att genomföra två studier som ska visa på nyttan och potentialen med bredband samt kartlägga genomförda insatser för ökad användning av bredband.

Den första studien ska genomföras på minst två kommuner. Syftet är att åskådliggöra vilken nytta som finns av ökad tillgång och användning av bredband samt hur nyttan förhåller sig till de kostnader som ökad tillgång och användning är förenad med.

Den andra studien ska fokusera på de offentligt stödda initiativen med syfte att öka möjligheten att ta del av bredband och bredbandstjänster. Någon heltäckande bild av insatsernas omfång, effekter och kostnader finns inte idag.

– Det finns idag många som aldrig har använt bredband eller bredbandstjänster och de som använder det i mycket liten utsträckning. När alltmer i samhället blir digitalt ökar kraven på tillgång till och kunskap om användning av bredband och Internet. Därför är det viktigt att identifiera vilka insatser som varit lyckade för att öka användningen av bredband, säger IT- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Comments are closed.