PMBus-standarden uppdaterad

System Management Interface Forum (SMIF) meddelar att man gjort en revision 3.0.1 av sin PMBus-standard 3.0 som släpptes i början av förra året. Den innehåller bland annat förtydliganden för att effektivisera och snabba upp implementeringen.

Revision 1.3.1 ersätter 1.3 och innehåller många förtydliganden som främst är centrerade till ZONE och tillverkarens specifika kommandon. ZONE-kommandostrukturen uppdateras för att möjliggöra en definition av en "ALL ZONE" och en "NO ZONE" för större partitioneringsflexibilitet. Dessutom har behovet att ta itu med större funktionalitet resulterat i att mer tillverkarspecifika val lagts till i kommandoutrymmet samt till kommandot WRITE_PROTECT.

PMBus är en öppen standard som först lanserades 2005 och över 30 företag, inklusive ledande namn inom kraftsektorn, har tagit till sig standarden. Den möjliggör kommunikation mellan de olika komponenter som ingår i ett kraftsystem, inklusive processorer, strömförsörjning och kraftomvandlare. Protokollets kommandospråk stödjer digital hantering av nätaggregat och tillåter en standardiserad, flexibel, utbyggbar och enkel programmering. De nya ändringarna i PMBus-standarden stöds och förstärks av de senaste förbättringarna i SMBus-specifikationen version 3.0. Dessa ändringar har väsentligt breddat prestanda för att säkerställa kompatibilitet med de allra senaste branschtopologierna och harmoniserat specifikationen med I2C.

Bland de företag som ingår i organisationen finns Ericsson, AMD, Dell, Lenear technology, Texas Instruments Altera, Maxim med flera.

Mer information finns på http://www.pmbus.org

Comments are closed.