Plattformen är grunden för National Instruments

Dr James Truchard var en av grundarna av National Instruments för mer än 25 år sedan. Han leder fortfarande företaget och är fortfarande den självklara auktoriteten när det gäller beslut som påverkar företagets framtid. Idag talar han gärna om modern plattformbaserad konstruktion och om hur de beslut som togs för många år sedan fortfarande genomsyrar allt som händer. Det stora diskussionsämnet är idag möjligheten att använda den senaste FPGA-tekniken.

 

– Både processorer och FPGA skalar med Moores lag, men FPGA kan ge förbättringar på 30 gånger och mer i de tillämpningar där de passar bra. De är perfekta för att hantera parallella flöden. Problemet är bara att programmera dem.

– Men för oss är det inget problem. LabView fungerar fantastiskt bra tillsammans med FPGA och användarna kan direkt dra nytta av fördelarna, utan att behöva ändra arbetssättet. Och det är helt fantastiskt vilka förbättringar som går att uppnå.

National Instruments tog steget över till FPGA för flera år sedan, men det är inte förrän nu som kombinationskretsarna med processor och FPGA blivit tillgängliga i industriversion. På många sätt skulle man kunna säga att de senaste generationen Zynq-komponenter från Xilinx är specialgjorda för National Instruments och de nya RIO9068-modulerna har följts av Zynq-baserade myRIO-moduler för skolor och till och med Zynq-baserade Lego Mindstorm-moduler från danska Lego. Det är ingen tvekan om vilken väg National Instrument tar.

– Jag satt på en panel på en FPGA-konferens för en tid sedan och en av de stora frågorna var: ”kommer vi någonsin att få se en miljö som kan programmera FPGA och multicore-CPU med samma metodik?". Jag berättade förstås att vi har skeppat en sådan miljö i volym i åratal.

– Naturligtvis vore det svårt att nå så här långt om vi inte hade begränsningen i plattformen. Jag tvivlar på att vi skulle orkat göra en generell lösning som fungerar på vilken hårdvara som helst och jag vet inte om det blir möjligt i framtiden. Men det viktiga är att vi har en lösning som faktiskt fungerar fullt ut redan idag.

Här finns också ett av National Instruments val inför framtiden. Skall man försöka ge sig in på volymmarknader som mobiltelefoni och fordonselektronik. James Truchard tvivlar på det.

 

– Vi kommer utan tvekan att bli en ännu starkare spelare när det gäller test- och mätsystem för storvolymprodukter, men de som utvecklar program för gigantiska volymer vill normalt sett optimera programmen så långt det bara är möjligt. Det är inte vår marknad.

Plattformar
Från första början har National Instruments varit inriktade på plattformbaserade system, där företaget har kontroll både över hård- och mjukvara. Samarbetspartners släpps in både på mjuk- och hårdvarusidan, men det är aldrig någon tvekan om vem som styr och vem som definierar gränssnitten. Ett sådant arbetssätt ger en hel del fördelar, något som de senaste åren märkts i framgångarna för framför allt Apple.

– Plattformbaserade system blir normalt sett billigare. Extremfallet är appar till mobiltelefoner, där en app kanske bara kostar en dollar. Men också inom vårt område finns det stora vinster i att gå från en högt specialiserad lösning i relativt små volymer till en mera generell lösning som kan användas av många fler.

– Om man är en plattformbaserad tillverkare med en revolutionerande produkt är det möjligt att fullt ut dra nytta av fördelarna med den plattformbaserade trenden. Men det finns naturligtvis också företag som får problem med att deras produkter blir mera reproducerbara och i och med det oftast billigare.

Hur ser då konkurrensen ut?

– Man måste ha en fungerande strategi när det gäller konkurrens. Det gäller att vara billigare och bättre och plattformsstrategin har hittills varit mycket effektiv för oss. Konkurrenssituationen varierar förstås på olika delmarknader, men genomgående är att vi kan dra nytta av det arbete vi lagt ner på plattformarna för att klara oss bra.

– Personligen brukar jag inte oroa mig särskilt mycket om konkurrenterna. Så länge vi kan vara teknikledande på plattformarna klarar vi också konkurrensen.

– Sedan konkurrerar vi förstås med oss själva, genom att ersätta äldre produkter med billigare och kraftfullare. Kunder ersätter till exempel befintliga PXI-system med billigare RIO-system när RIO-systemen blir tillräckligt snabba för deras behov. Det här är inget vi varken kan eller vill ändra på. Kunderna måste göra besluten utifrån sina förutsättningar.

– Vi försöker också att undvika att konkurrera med våra kunder. I grunden säljer vi standardprodukter och kunderna tillverkar applikationerna. Vi fokuserar på kärnan, både vad gäller hårdvara och mjukvara.

Öppenhet och Linux
National Instruments har full kontroll över de grundläggande faktorerna i hård- och mjukvara. Ändå måste plattformen betraktas som ganska öppen och antalet samarbetsparters är enormt. Den senaste satsningen på Linux pekar också mot en ökad öppenhet, även om James Truchard vill moderera lite.

– Linux-satsningen är viktig, men vi får inte glömma att den helt dominerande datormarknaden är Windows-baserad. Vi använder Linux i våra egna produkter, men vi skulle inte drömma om att tvinga kunderna över till ett annat operativsystem för standarddatorerna. Microsoft har gjort ett mycket bra jobb i att få de olika delarna att fungera och det är inget som vi vill försöka göra om.

Som så många andra har National Instruments varit nära att bränna sig på val av operativsystem och det gör att man ogärna går för snabbt fram.

– En gång i tiden var vi på väg att ta steget över till Unix på allvar och jag hade till och med anställt en kille som höll på med konverteringen. Men det räckte att se hur Microsoft klarade att lösa problemen med att gå mellan 32-bits program och 16-bits program för att inse vilka jätteproblem vi skulle tvingas att lösa själva.

Ledningsgrupper
Få företag är så beroende av en enda person som National Instruments. Hans position påminner om företagsledare som t ex Ingvar Kamprad hos IKEA. Det finns en mycket lång tradition av att ta rätt beslut och styra åt rätt håll.

– Det viktiga är att ha en vision som verkligen håller över tiden. Det handlar om integritet och att hela tiden testa nya idéer mot grundvisionen och att inse att det inte handlar om många olika produkter utan om en enda grundprodukt.

– Jag försöker formalisera det hela så mycket som möjligt för att slippa göra så mycket själv och det fungerar idag ganska bra. Vi har flera grupper som ser till att vi styr rätt.

– En av nyckelgrupperna håller ordning på steget från vision till arkitektur. De ser till att arkitekturelementen hela tiden håller sig på spåret. Sedan har vi en grupp som håller ordning på steget från vision till plattform, till exempel vilka operativsystem som skall användas. Vi har också en grupp som håller ordning på återkopplingen från kunderna.

– En mycket viktig grupp är också ”fellows group”. Det är den ”tajtaste” gruppen av alla och den grupp där de stora strategierna diskuteras och tas fram.

Dr T bestämmer
Men till syvende och sist är det ändå James Truchard som drar upp riktlinjer och till och med bestämmer i detaljfrågor. Historierna är många om hur extremt väl insatt han är både övergripande och på detaljnivå. Det innebär också att han mycket väl kan gå emot beslut som låter självklara.

 

– Kanske jag till och med borde ha gjort det oftare. Ibland har jag släppt igenom beslut som känts tveksamma, även om jag inte riktigt insett vad som var fel. I efterskott har de ofta visat sig vara felaktiga.

– Genom att organisera ledningen i grupper på det sätt som jag har gjort hoppas jag kunna undvika många felbeslut. Jag hoppas också kunna minska min egen betydelse i beslutsprocessen.

– Mycket handlar om att hitta människor som förstår ”hur det fungerar”. Här finns en gigantisk skillnad mellan olika människor och det är oerhört viktigt att omge sig med rätt typ av människor som förstår hur viktigt det är att kunna skala en plattform. Apple har varit de verkliga mästarna på det här. Steve Jobs förstod att omge sig med folk som verkligen insåg vad det handlade om.

Hur viktig är du själv för National Instruments?

– Historiskt sett väldigt viktig, men förhoppningsvis allt mindre viktig. Jag har varit inblandad på detaljnivå i stort sett i alla nya program som vi har genomfört.
 

Comments are closed.