Pilotprojekt kring säkra datatjänster i RAKEL

Net1 medverkar i ett pilotprojekt kring säkra datatjänster i RAKEL, initierat av Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap skall under våren 2014 genomföra ett pilotprojekt kring säkra datatjänster i Rakel, det nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning som används av bland annat polis, kustbevakning, tull, räddningstjänst, ambulans och försvar. Projektet syftar till att komplettera Rakel med säker mobil data genom nyttjande av olika kommersiella mobila bredbandsnät.
Net1 medverkar i projektet som leverantör av mobilt bredband.
– Vi är glada och stolta över att få att delta i så pass viktigt projekt som detta, säger Linus Jönsson, VD för Net1 Sverige. Redan idag är det många RAKEL-användare som nyttjar Net1 för pålitlig datakommunikation.
Projektet pågår till maj och är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), svenska polisen, ambulansen i Uppsala, Falu kommun och Airbus Defence and Space.

Comments are closed.