Peter Laveson ny VD och koncernchef i Note

Peter Laveson är för närvarande styrelsemedlem i NOTE och arbetar som affärsutvecklare på Investment AB Öresund. Han tillträder den nya befattningen omgående.

Peter Laveson har mångårig erfarenhet av företagsutveckling och förändringsarbete i svenska såväl som internationella företag, bland annat i AB Custos som regionchef för Norden, England och Spanien i portföljbolaget Johnson Pump AB samt som företagsutvecklare på Accenture.
Notes styrelseordförande Stefan Charette kommenterar:
– Det är dags för Note att få en långsiktig VD som kan fortsätta utveckla företaget för framtiden. Peter har stor erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter och kommer att bygga vidare på Notes position som en ledande aktör inom EMS-marknaden. Note kommer att fortsätta fokusera på långsiktiga lönsamma kundrelationer där kvalitet och leveransprecision står i fokus.
Styrelsen har uttryckt ett tack till företagets avgående, tillförordnade vd och koncernchef, Göran Jansson, ”för ett väl utfört arbete med att initiera koncernens omfattande rationaliserings- och förnyelsearbete, vilket har lagt grunden för det nya Note."

 

Comments are closed.