Pekskärm utan beröring

TouchNetix har lagt till ett beröringsfritt användargränssnitt i sina pekskärmskomponenter. Tekniken gör det möjligt att detektera klick och gester på mer än 6 cm avstånd från en vanlig skärm, utan extra komponenter.

Den nya funktionen är speciellt intressant i sammanhang med höga krav på hygien. Det kan till exempel handla om automater, hissar eller biljettmaskiner. Funktionen är också lämplig för medicinsk utrustning och i fordon.

Till skillnad från andra lösningar kräver inte lösningen från TouchNetix några extra komponenter. Det räcker med skärmens vanliga sensorelement. En befintlig konstruktion kan snabbt kompletteras med nya funktioner och systemkostnaden kan hållas låg.

– Det är lätt att implementera intuitiv hantering av gester som Air Tap och Air Spin, säger Chris Ard, vd för TouchNetix. Tillverkare kan skapa interaktiva gränssnitt som inte riskerar att överföra virus, bakterier eller andra föroreningar till användarnas fingrar.

TouchNetix har utvecklat en extremt känslig teknik med mycket högt signal/brus-förhållande (över 80 dB). Detta i kombination med en egenutvecklad DSP-kärna är nyckeln till att man kan detektera ett finger på så långt avstånd från skärmen.

Comments are closed.