Peer-to-peer viktigt för PCB-konstruktörer

CadSoft Computer, som utvecklar mjukvaruverktyget Eagle för mönsterkortsdesign, firar sitt 25-årsjubileum genom att avslöja resultaten från en egen, global undersökning. En stor majoritet av de mönsterkortskonstruktörer (83%) som svarat i undersökningen anser att peer-to-peer-gemenskaper på nätet är vitala eller viktiga för sitt arbete, men trots det är nästan hälften (41%) inte aktiva på sådana sajter.

Samtidigt tyckte 42 procent av de svarande att sociala medier som Twitter och Facebook påverkade deras konstruktioner. Sociala medier används som en resurs för att få produktnyheter, designtips och idéer på liknande sätt som på forum. Ändå tycker nästan lika många – 36 procent – att sociala medier inte är viktiga alls därför att det finns för mycket "brus".

– För 25 år sedan hade PCB-konstruktörer inte tillgång till onlineforum eller sociala medier. Det är tydligt att den stora majoriteten ser fördelarna nuförtiden, men ett förvånande stort antal använder sig helt enkelt inte av de här kanalerna, säger Thomas Liratsch, vd på CadSoft Computer i ett pressmeddelande.

– Lite av stigmat associerat med sociala medier som Twitter kommer kanske från bristande förståelse. Det pekar på att folk inte vet hur man filtrerar bort det irrelevanta innehållet och stryper informationsflödet så att det verkligen fokuserar på viktiga källor och likasinnade kolleger. Twitter är inte bara till för tonåringar och populärkultur.

Andra slutsatser från undersökningen är:

  • Nästan två tredjedelar av de svarande (64 %) anser att utvecklingskort minskar behovet av anpassad mönsterkortsdesign.
  • Tre fjärdedelar (74%) har styrsystemtillämpningar som mål för sina konstruktioner och nära hälften (46%) är involverade i öppen hårdvara.
  • Majoriteten av konstruktörerna skulle sätta funktion framför kostnad när de köper designverktyg – 60% av de svarande klassade funktion som en "extremt viktig" faktor.
  • 87% angav förbättrad bibliotekshantering, snabbare delskapande (part creation) som önskvärda eller extremt önskvärda funktioner i framtida versioner av CadSoft Eagle.
  • Majoriteten av de tillfrågade (30%) arbetar med 1–3 nya konstruktioner eller uppdateringar om året medan 24% arbetar med fler än 10.

CadSoft Computer startades 1988 i tyskland och är sedan 2009 en del av elektronikdistributören Farnell element14 som satsar hårt på att nå ut till användare och kunder via sociala medier. Undersökningen utfördes i oktober 2013 och inkluderade svar från professionella ingenjörer från 42 länder.

Comments are closed.