PCE-baserad strategi för Software Defined Networking

Transmode lanserar en strategi för stegvis införande av Software Defined Networking – SDN i paketbaserade optiska transportnät. De första produkterna kommer att vara tillgängliga i december 2013.

Software Defined Networking – SDN och Network Functions Virtualisation – NFV är två av de mest diskuterade teknikerna inom telekom idag eftersom de kan innebära stora fördelar för alla typer av nätoperatörer.
– Eftersom det just nu pågår så mycket inom området SDN och NFV valde vi att analysera situationen mer ingående, innan vi också började tala om fördelarna med SDN, säger Sten Nordell, CTO för Transmode. Det har gjort att vi har kunnat ta fram en strategi och utvecklingsplan som vi tror är optimerad för SDN i transportnät och som gör att vår stora kundbas kan migrera till en SDN-miljö på ett enkelt sätt, steg för steg.
Transmodes SDN-kapabla, paketbaserade optiska nätlösningar kommer att stödja en helt automatisk, multi-lager, Path Computation Element (PCE) baserad etablering av alla MPLS-TP-, Ethernet- och Lager 1-tjänster. Nätlösningarna kommer att stödja hierarkiska sk SDN-controllers och kan samverka med andra leverantörers SDN-miljöer via standardiserade gränssnitt som OpenFlow, PCEP och MTOSI. Ytterligare en viktig del av Transmodes SDN-strategi är att använda virtuella routerfunktioner baserade på NFV. Detta gör att operatörerna kan införa virtuella nät och en enkel etablering av tjänster "end-to-end" via nät med flera domäner och med utrustning från flera leverantörer.
De första komponenterna i Transmodes SDN-controller, som är en del av Transmodes näthanteringssvit för paketbaserade optiska nät, Enlighten, kommer att vara tillgängliga i december 2013, och ytterligare funktioner kommer att ingå i senare utgåvor. Alla existerande nätnoder baserade på TM-Serien kan migrera till SDN-miljön utan några förändringar av hårdvaran, vilket gör att operatörerna enkelt kan införa SDN genom mjukvarutillägg i näthanteringssviten. Transmodes familj av Ethernet muxpondrar (EMXP) är t ex redan förberedd att stödja kommande SDN-baserade virtuella routerfunktioner. På så sätt kommer nätet att kunna ta emot meddelanden från externa protokoll som kommer in på trafikportarna och sedan använda SDN-controllern för att tolka och agera på dessa meddelanden så att tjänster automatiskt kan etableras via flera underliggande nät.

Comments are closed.