Patenttvisten löst

Patenttvisten mellan kontaktdonstillverkarna FCI och Molex är löst. De bägge tillverkarna har kommit överens och stämningarna dras tillbaka. Som en del av uppgörelsen får nu Molex licens att tillverka oskärmade höghastighetsdon under FCIs patent. Tvisten gällde från början kontaktdonsserien I-Trac från Molex. FCI hävdade att Molex använde FCI-patenterad teknologi, som bl a används i företagets AirMax-serie. Molex lade för ett år sedan in en stämning hos US District Court i Nevada för att reda ut förhållandena. FCI svarade med en stämning i US District Court i Delaware en vecka senare. Efter ett års förhandlingar har nu bägge parter bestämt sig för att dra tillbaka stämningarna och lösa tvisten utanför rättssalarna. Det blev nog billigare så.

Comments are closed.