Paket ska minska Nokias kostnader

Nokia lanserar nu ett koncept som benämns som ett frivilligt personellt initiativ. För att höja kostnadseffektiviteten och anpassa sig till en utmanande framtid ges anställda vid Nokia nu möjlighet att ta ut obetald tjänstledighet och uppmanas att ta ut semesterdagarna istället för att arbeta och få ut kontant ersättning, under 2009. Men då bara under förutsättning att den direkta löpande verksamheten inte äventyras.
För att förhindra uppsägningar erbjuder Nokia dessutom alla sina anställda, med vissa undantag, ett paket för de som frivilligt önskar lämna sina anställningar. Det erbjudandet gäller mellan 1 mars och fram till senast 31 maj eller tills dess att 1 000 anställda ansökt.

Comments are closed.