Företag hotade av brist på högskoleingenjörer

I en undersökning svarar Sju av tio företag att bristen på högskoleingenjörer riskerar att inverka negativt på deras organisation i framtiden. Undersökningen, som genomförts av Kungliga tekniska högskolan (KTH) och undersökningsföretaget YouGov Zapera, är gjord i syfte att kartlägga behovet av högskoleingenjörer. 200 teknikföretag med över 20 anställda tillfrågades och 181 svarade. 134 av företagen hade högskoleingenjörer anställda och 68 procent svarade att de har behov av att nyanställa högskoleingenjörer de kommande tre åren.
– Det är med andra ord ett utmärkt tillfälle att studera i tre år och vara färdigutbildad lagom till när konjunkturen förväntas vända uppåt igen, säger Eva Malmström Jonsson, vicerektor för studentrekrytering vid KTH.
Rekryteringsbehovet av ingenjörer förväntas öka till följd av strukturförändringar och pensionsavgångar. Med nuvarande antal studenter på högskoleingenjörsutbildningar kommer tillgången i ett längre perspektiv inte att motsvara efterfrågan.
– Vi behöver ersätta de jobb som försvinner idag med hjälp av nya innovationer som skapar nya arbetstillfällen. För det krävs fler högutbildade i allmänhet och ingenjörer i synnerhet, säger Pontus Braunerhjelm, professor vid KTH och generalsekreterare vid Globaliseringsrådet.
82 procent av de företag som anger att de har ett stort rekryteringsbehov anser att det kommer råda en framtida brist på högskoleingenjörer. Störst behov av att rekrytera högskoleingenjörer har företag med över 1000 anställda samt företag med 50-99 anställda. 81 procent av de 134 företagen anger att högskoleingenjörer är viktiga eller mycket viktiga för deras verksamhet.

Comments are closed.