På väg mot Svensk Elektronik

Elektronikindustriföreningen,EIF, tog under sitt årsmöte enhälligt beslut att gå samman med IM-föreningen för att den 1 januari 2010 bilda föreningen Svensk Elektronik. IM-föreningen har tidigare tagit beslut om samgående, så nu återstår bara vissa formalia.

De övergripande målen för föreningen är att etablera "Den industriella elektronikbranschen" som begrepp, tydliggöra branschens betydelse, intressera många att arbeta i denna bransch och verka för en kontinuerlig förbättring av branschens konkurrenskraft.
Tack vare sammanslagningen kommer den nya föreningen att kunna dra nytta av EIFs erfarenheter av påverkan och lobbyverksamhet av myndigheter och organisationer och av IM-föreningens styrka beträffande mässverksamhet och affärsstatistik. Båda föreningarna arbetar dessutom idag med omvärldsbevakning, i frågor som berör föreningarna, och kompetensförsörjning beträffande personal och rekrytering.
Den sammanlagda föreningen får ca 300 medlemmar.

Comments are closed.