Över 120 miljoner till forskning om biologiska barriärer

KK-stiftelsen, Malmö universitet och 13 olika företag satsar över 120 miljoner kronor på forskning om hud, slemhinnor och sårläkning.

– Forskningen kan få stor betydelse för en åldrande befolkning med svårläkta sår som är ett allt större problem, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen. Den nya forskningsprofilen Biobarriers kommer att brygga över till den kliniska forskningen på sjukhus och ta hänsyn till patienters behov.
KK-stiftelsens profilprogram ger högskolorna och Sveriges nyare universitet möjlighet att söka pengar för att på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig profil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Den nya forskningsprofilen Biobarriers ska ingå i den redan mycket starka forsknings- och utbildningsmiljön Biofilms – Research Center for Biointerfacees på Malmö universitet. Profilen startar i november i år och beräknas pågå i åtta år.
– Utvärderingar visar väldigt tydligt att forskningen i de profiler som KK-stiftelsen beviljat medel till, bygger en stark vetenskaplig kvalitet, och får stor nytta för inte minst medverkande företag och samhället, säger Eva Schelin.
Hud och slemhinnor i exempelvis andningsorgan och tarmar är kroppens viktigaste barriärer för att skydda oss mot bakterier, virus, hålla vätskebalans och kroppstemperatur, skydda inre organ med mera. Forskarna talar om tre lager av dessa barriärer. Ytterst finns mikrobiotan, bakterier som finns på hud och slemhinnor. Nästa skikt är det tunna döda mellanlagret på hud eller tjockare slem. Slutligen innersta lagret/ insidan består av levande vävnad där celler byggs och skyddar barriären.
– Alla dessa tre lager måste vara i balans med varandra för att barriären ska fungera, säger professor Tautgirdas Ruzgas på Biofilms – Research Center for Biointerfaces, Malmö universitet. Om något av dessa lager förstörs eller blir angripet så fallerar hela barriären. Det är barriären som helhet som hjälper till vid sårläkning och förhindrar att sår uppstår.
I forskningsprofilen Biobarriers ska forskarna i samarbete med 13 företag försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning av dessa barriärer. De hoppas upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor, med mera.
– KK-stiftelsen ställer som krav att företag aktivt bidrar i profilprojekten med tid, utrusning, kompetens och data till ett värde som är minst lika stort som det vi går in med, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Då kommer forskningen till nytta samtidigt som kompetensutvecklingen startar redan från dag ett.
I profilen medverkar följande företag: Perrigo, Bioglan AB, Sterisol AB, Galenica AB, Magle Chemoswed AB, QPharma AB, Pampett AB, Obducat Technologies AB, Prebona AB, In vitro Plant-Tech AB, Truly Labs AB, Zelmic AB och Sanicare AB.
Två kliniska kopplingar handlar om diabetespatienter med svårläkta sår och äldre patienter med inkontinens som får irriterad och inflammerad hud.
– Det är av stor vikt för oss att förstå problematiken och patientens behov grundligt, säger Claudia Lindwall, affärsutvecklare på Magle Chemoswed, ett av de inblandade företagen. Genom detta unika projekt där vi samarbetar med forskning, klinik och andra företag med spetskompetens får vi de bästa förutsättningarna för att lyckas ta fram produkter som kommer göra skillnad för patienter.
KK-stiftelsen har efter formaliagranskning bedömt Malmö universitets profilansökan utifrån kriterierna Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Resultat och effekter; samt Genomförbarhet. Internationell sakkunniggranskning har genomförts, och en extern bedömargrupp har haft hearing med de sökande och därefter gjort sin bedömning och lämnat rekommendation till stiftelsens vd och styrelse.
KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets nya universitet och högskolor med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom prioriterade områden. Projekten bedrivs i samproduktion med näringslivet då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.

Comments are closed.