Chalmers får styrelsepost i Europeiska innovationsrådet

EU-kommissionen har valt vilka som ska styra det nyinrättade Europeiska innovationsrådet, EIC, som föreslås hantera en budget på 10 miljarder euro till uppstartsbolag och lovande forskning med hög risk. Sverige får en plats i den rådgivande styrelsen genom Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.


Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande. Foto: Oscar Mattsson

Europa måste utnyttja sin vetenskap och sina uppstartsbolag bättre för att konkurrera på globala marknader som alltmer definieras av ny teknik, skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande. Därför introducerar kommissionen nu det Europeiska innovationsrådet, EIC. Verksamheten är i pilotfas och kommer att dra igång på allvar från 2021, inom ramen för nästa EU-forsknings- och innovationsprogram, det sjuåriga Horizon Europe.
Igår utsåg kommissionen 22 innovationsledare med bakgrund inom entreprenörskap, riskkapital, vetenskap och teknik att ingå i den rådgivande styrelsen för Europeiska innovationsrådet, EIC. Styrelsen valdes ur en grupp på över 600 sökande. De kommer att övervaka den nuvarande pilotfasen och forma EIC:s strategi och design under Horizon Europe.
– Jag är glad över att EIC kommer att få råd från några av Europas mest högpresterande innovatörer och investerare, säger Carlos Moedas, EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation. Med EIC fyller vi ett kritiskt finansieringsgap i innovationsekosystemet och sätter Europa i spetsen för att skapa innovation.
Fredrik Hörstedt har tidigare varit rådgivare för EU:s satsningar på framtida genombrottsteknologier (Future Emerging Technologies, FET) och en av två rådgivare från Chalmers i den svenska regeringens strategiska samverkansprogram. Han ansvarar som vicerektor för Chalmers innovationsmiljö, där bland annat företagsinkubatorn Chalmers Ventures ingår, rankad tredje bäst i Europa enligt den globala UBI-rankingen.
– Det känns oerhört hedrande och spännande att få bidra i det här sammanhanget, och stå för ett svenskt innovationsperspektiv. Europeiska innovationsrådet blir ett viktigt instrument för att stärka Europas konkurrenskraft, säger Fredrik Hörstedt.

På EU-nivå har Chalmers sedan tidigare ansvar för EU:s största forsknings- och innovationsinitiativ någonsin, Graphene Flagship, med syfte att ta supermaterialet grafen och andra tvådimensionella material från labb till verklighet. Chalmers har även beslutande roller genom ordförandeskapet i European Spallation Source, ESS, neutronkällan för materialforskning i Lund, och posten som vice ordförande för världens största radioteleskop SKA, Single Kilometer Array, som just nu byggs i Sydafrika och Australien.
– Det är fantastiskt roligt för både Fredrik och Chalmers att han går in i den här europeiska rollen. Våra tidigare erfarenheter av Europa-nivån gissar jag är en viktig faktor, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.
– Sen tror jag det är en fördel i Bryssel att komma från Sverige. För andra året i rad har Sverige utsetts till EU:s mest innovativa land enligt European Innovation Scoreboard. Som ett av Sveriges mest väl ansedda universitet drar Chalmers nytta av det. Intresset är stort från EU kring det svenska sättet att samverka kring forskning och innovation.
Igår meddelande kommissionen dessutom att 83 mindre bolag utses till så kallade EIC Accelerator Pilots. De får dela på 149 miljoner euro i den senaste investeringsrundan inom ramen för Horizon 2020. Tre av dem är sprungna ur Chalmers.

Zero Point Technologies utvecklar ultrasnabba och energisnåla mikrodatorer

Life Science-bolaget Elypta använder biomarkörer för att hitta cancerceller via blodprov

Minesto är ett snabbväxande företag med miljardvärdering som gör en första kommersiell installation av sin DeepGreen Technology utanför Färöarna för att utvinna förnybar energi ur tidvattenströmmar

EU-kommissionen finansierar även 53 nya så kallade EIC Pathfinder Pilots med 164 miljoner euro för högriskforskning som kan få stor betydelse om den faller väl ut. En av dessa är konsortiet UltraFastNano. Där ingår forskare från Chalmers institution MC2, det tyska företaget Nextnano Gmbh, de franska forskningsorganisationerna CEA och CNRS samt engelska National Physics Laboratory.
EIC:s rådgivande styrelse samlas för första gången den 23-25 september, i samband med European Research and Innovation Days i Bryssel.¨

Dessa 22 innovationsledare ingår i EIC:s rådgivande styrelse

Mark Ferguson, entreprenör, Science Foundation Ireland (ordförande)
Herman Hauser, medgrundare av Amadeus Capital Partners (vice ordförande)
Kerstin Bock, vd, Openers
Jo Bury, vd, Flanders Institute of Biotechnology
Dermot Diamond, Principal Investigator: Insight Centre for Data Analytics, Dublin City University
Laura González Estéfani, grundare och vd, TheVentureCity
Jim Hagemann Snabe, ordförande för Siemens AG samt A P Moller Maersk A/S
Ingmar Hoerr, medgrundare och vd, CureVac
Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers
Heidi Kakko, partner, BaltCap Growth Fund
Bindi Karia, europeisk innovationsexpert och rådgivare, Connector of People and Businesses
Anita Krohn Traaseth, tidigare vd, Innovation Norway
Jerzy M. Langer, fysiker, professor emeritus, the Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences
Ana Maiques, vd, Neuroelectrics
Marja Makarow, director, Biocenter Finland
Valeria Nicolosi, ordförande, Nanomaterials and Advanced Microscopy
Carlos Oliveira, serieentreprenör och innovatör, vd, José Neves Foundation (Farfetch founder)
Bruno Sportisse, ordförande och vd, Inria
Kinga Stanislawka, vd och grundare, Experior Venture Fund
Roberto Verganti, professor inom innovation, Politecnico di Milano
Martin Villig, medgrundare av Bolt (tidigare Taxify)
Yousef Yousef, vd, LG Sonic

Comments are closed.