OTP-minnen i 55 nm

Kilopass Technology har fått sitt teknik för engångsprogrammerbara minnen godkänd på TSMCs 55 nm-process. Minnestypen är relativt lätt att integrera i en konstruktion och är inte temperaturkänslig på samma sätt som flashminnen.

Integrerade OTP-minnen används framför allt i tillämpningar där man inte behöver eller vill ändra informationen över tid. Det kan gälla t ex bootinformation, kryptonycklar eller parameterdata.
Kilopass Technology säljer sin OTP-teknik, XPM, i IP-form och det är naturligtvis viktigt att ha tekniken kvalificerad på de mest populära processerna. TSMCs 55 nm-process 55HV, är populär bland tillverkare av t ex enkapseldatorer och SoC-komponenter för IoT.
I den här typen av prispressade tillämpningar är det viktigt att ninnestekniken tillför så få processteg som möjligt. XPM har här fördelen av att inte kräva den extra upphettning av wafern till 250 °C som brukar krävas för flashminnen. Komponenter med integrerade XPM-minnen blir också mindre temperaturkänsliga än komponenter med flashminnen.

Comments are closed.