Orthocone tar in 2,7 miljoner

Chalmers Innovation Seed Fund och Innovationsbron satsar totalt 2,7 miljoner kronor i Orthocone. Bolaget utvecklar en ny teknik med vätskekristaller som ger bildskärmar högre bildkvalitet samtidigt som de uppges bli enklare att producera. Dessutom blir bildskärmarna mer energieffektiva.

 

Orthocones teknik är baserad på över 20 års forskning vid Chalmers tekniska högskola/MC2 och kan ge bättre LCD-skärmar. Orsaken är att de flytande kristallerna kan vrida sig mycket snabbare än kristallerna i de skärmar som finns på marknaden idag. Det leder till en rad fördelar, framförallt ger det högre bildkvalitet och att snabbare rörelser kan återges på ett bättre sätt än med dagens teknik. Bildskärmarna uppges också bli både enklare och billigare att tillverka. Dessutom så blir energiförbrukningen betydligt lägre.

Företaget har nyligen avslutat en investeringsrunda där Chalmers Innovations Seed Fund gör en följdinvestering på 1,5 miljoner kronor och Innovationsbron kommer in som ny ägare och investerar 1,2 miljoner kronor.

Orthocones vd Anders Bohman ser positivt på att ägandet utökas och att Innovationsbron kommer in som ny ägare. Inte minst genom deras kompetens som han ser kan utveckla bolaget, men givetvis också att de bidrar med nytt kapital.

– Det nya kapitalet gör att vi kan förbättra våra prototyper, som inom kort ska testas av våra kunder. Vi kan också satsa mer på marknadsföring och försäljning till våra kunder, säger Anders Bohman.

– Orthocone har tagit nästa steg i sin utveckling genom att ha verifierat kundbehoven samt ökat sin förståelse för kundkraven från nyckelkunder i Asien. Vi fortsätter att investera eftersom teamet påvisar bra exekvering och kunderna har bekräftat att bolaget är på rätt spår, säger Timo Lehes, Investment manager för Chalmers Innovation Seed Fund.

Comments are closed.