Örebro universitet och Epiroc i nytt strategiskt avtal

Örebro universitet och Epiroc Rock Drills AB stärker sitt samarbete med ett strategiskt samverkansavtal. Målet är ökad kvalitet på utvald utbildning, forskning och innovation – som i sin tur ska leda till hållbar tillväxt.


Jonas Albertson, vd på Epiroc Rock Drills, och rektor Johan Schnürer, Örebro universitet

– Fördjupad samverkan med Epiroc ger nya möjligheter att stärka universitetets forskning inom viktiga områden, men även att utveckla våra utbildningar genom förbättrad kontakt med näringslivet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

För Jonas Albertson, vd för Epiroc Rock Drills AB, finns det en rad fördelar med ett fördjupat samarbete med Örebro universitet:

– På Epiroc jobbar vi med hållbarhet som en stark grund med fokus på att ta fram säkrare och mer produktiva maskiner. Det fördjupade samarbetet med Örebro universitet kommer att ge oss viktig kunskap och tillgång till forskning i framkant och gynnar båda parter.

Det nya samverkansavtalet signerades tisdagen 21 februari. Avtalet utgör en ram för kommande specifika samarbetet mellan Örebro universitet och Epiroc.

Syftet med samverkan är att öka konkurrenskraften och attraktiviteten för båda parter. För Epiroc handlar det bland annat om att få tillgång till forskningsresultat, knyta närmare band mellan näringsliv och akademi och skapa en attraktiv regional rekryteringsbas.

För att ligga steget före ska universitetet och Epiroc samarbeta om studentrekrytering, alltså att få studenter att söka till relevanta utbildningar i Örebro. När studenterna sedan tar examen ska Epiroc gärna stå högt på listan över attraktiva arbetsgivare.

Inom utbildning är målet att långsiktigt bidra till att utveckla undervisningen. Ett exempel är att verksamma vid Epiroc i större utsträckning bidrar bland annat till undervisningen på ingenjörsprogrammen vid Örebro universitet.

Målet att öka samverkan inom forskning och innovation omfattas också av det nya ramavtalet. Hur det ska ske mer konkret ska kommande dialog mellan parterna fastställa.

– Forskningssamverkan och arbetet med innovationer kan innefatta såväl teknisk, naturvetenskaplig, medicinsk som samhällsvetenskaplig forskning, säger Johan Schnürer.

Nu när är ramavtalet är klart vidtar samtal och förhandlingar om konkreta projekt. Målet är att vara i gång nu under våren 2023.

Redan idag samverkar utbildningar i beteendevetenskap, ekonomi, statistik, juridik, matematik, naturvetenskap och teknik med Epiroc. Ett exempel på konkret samarbete finns inom ”Swedish Mining Innovation”. Det handlar bland annat om självkörande fordon under jord, en teknik som är nödvändig när brytningen behöver ske på allt större djup. Ett annat projekt handlar om utveckling av digitala tvillingar och att dra nytta av AI-teknik.

Text: Maria Elisson
Foto: Jesper Mattsson

Comments are closed.