Första steget till att fasa ut lysrör

Elsäkerhetsverket får ofta frågor kring att bygga om och använda lysrörsarmaturer, speciellt nu när lysrör och kompaktlysrör fasas ut under 2023. Vi närmar oss en första milstolpe där kompaktlysrör påverkas redan nu från 24 februari.

Under året kommer kompaktlysrör och lysrör (T8 och T5) att fasas ut gradvis. Med utfasning menas att de inte längre får importeras till EU eller tillverkas. Eftersom användningstiden för ett lysrör är lång räknas utfasningen att pågå i 5 år. Detta är räknat på att livslängden på ett rör är cirka 20 000 timmar och man har tänt röret cirka 10 timmar om dagen. Uppskattningsvis finns ungefär 34 miljoner lysrör bara i Sverige.

De ljuskällor som berörs innehåller kvicksilver. Kvicksilver är klassat som farligt ämne och skadar människor och natur. EU har därför bestämt att ljuskällor som innehåller kvicksilver ska fasas ut. En annan anledning är att ny teknik som LED är mer energieffektiv.

Elsäkerhetsverket ska se till att de produkter som köps är säkra och störningsfria.

– Just nu startar vi upp ett projekt där vi kommer att titta på både elsäkerheten och störningsproblematiken för retrofit LED-lysrör, dvs. där du bara byter ut ljuskällan i en traditionell lysrörsarmatur, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverket.

Det finns också guidande dokument framtagna från EU-kommissionen i samarbete med alla marknadskontrollerande myndigheter inom området för elsäkerhet.

Det finns en del sätt att förnya sin belysning men också mycket att tänka på.

De vanligaste är:

Retrofit – byte av ljuskälla till en modern LED-variant. Ingen modifiering av armaturen.

Konverteringsskit – ombyggnad av befintlig armatur. Armaturen tappar den ursprungliga CE-märkningen.

Byte till en modern armatur med LED-teknik.

Utfasningen sker till följd av lagstiftning som Elsäkerhetsverket inte råder över. Energimyndigheten är ansvarig myndighet för Ekodesigndirektivet och Kemikalieinspektionen ansvarar för RoHS-direktivet.

Comments are closed.