Order på säkerhetstelefoner

Mobyson har fått sin hittills största order av SOS Alarm. Avtalet är 3-årigt och ordervärdet är på sammanlagt 2,5 miljoner kronor. Mobyson levererar hårdvara tillsammans med konfigurering av säkerhetstelefonen medan SOS Alarm hanterar larm och skickar rätt hjälp. Mobysons säkerhetstelefoner är förkonfigurerade med inställningar som är anpassade till användaren. Dessa beställs genom Mobysons webbaserade system för administration och inköp, Mobile Management Systems. Kunderna har också tillgång till en så kallad swappool om en telefon skulle gå sönder och står därför aldrig utan säkerhetstelefon. Många yrkeskategorier arbetar i utsatta situationer, t ex hotfulla miljöer, risk för olyckor och risk för att drabbas av plötsligt och allvarligt våld. Med hjälp av en säkerhetstelefon kan dessa yrkeskategorier larma direkt till SOS Alarm som får personens position via GPS och därefter kan skicka rätt åtgärdsbehov av hjälp i rätt tid.

Comments are closed.