Order på en avancerad maskritare

Mycronic har erhållit en order på en maskritare ur Prexision-serien för bildskärmstillämpningar från en befintlig kund i Asien. Ordern består av en Prexision-10 maskritare, begränsad till produktion av fotomaskstorlek upp till och med generation 8.

Systemet kan senare uppgraderas till ett fullskaligt Prexision-10 produktionssystem. Ordern på det begränsade Prexision-10 systemet har ett värde i intervallet 30–35 MUSD och leverans är planerad till det fjärde kvartalet 2020.
Mycronics affärsområde Pattern Generators erbjuder maskritare för tillverkning av fotomasker inom flera tillämpningsområden. Dessa utgörs av bildskärmstillverkning (TV, smarta telefoner och surfplattor) och tillämpningar för multi-purpose-marknaden, ett brett segment vilket omfattar tillämpningsområden som exempelvis elektronisk kapsling, MEMS (mikroelektromekaniska system) och pekskärmsfunktioner.
– Med detta storleksbegränsade Prexision-10-system kan kunden producera fotomasker för generation 8 och senare uppgradera till generation 10 storlek. Detta är ett attraktivt sätt för kunden att addera produktionskapacitet vid en senare tidpunkt när så krävs, säger Charlott Samuelsson, Sr VP Pattern Generators på Mycronic.

Comments are closed.