Order på 30 miljoner kronor till Orbit One

En av Orbit Ones kunder har förlängt sitt avtal. Tillverkningsenheten i Stockholm tar därmed hem en order på 30 MSEK.

Orbit Ones enhet i Stockholm fokuserar på box build, ytmontering av elektronik och montering av elektromekanik. Här finns även stora resurser inom eftermarknadstjänster.
Stockholmenhetens främsta styrkor ligger inom specialiseringen på prototyper och förserietillverkning.

 

Comments are closed.